תארי בתר דוקטורט בישראל

כמה בעלי תואר שלישי, שעסקו במחקר בָּתַר-דוקטורט יש באוניברסיטאות בישראל, מה תחומי העיסוק שלהם והיכן הם לומדים ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

לימודי בריאות ורפואה
בניין מדעי הרפואה. בית החולים רמב"ם חיפה. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה.

כמה בעלי תואר שלישי, שעסקו במחקר בָּתַר-דוקטורט יש באוניברסיטאות בישראל, מה תחומי העיסוק שלהם והיכן הם לומדים ?

נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלים מראים כי ב-2015 עסקו 2,607 בעלי תואר שלישי במחקר במסגרת בתר-דוקטורט, כמחצית מהם זרים. עוד כולה כי 24.5% מבעלי תואר שלישי שעסקו במחקר בתר-דוקטורט היו במכון ויצמן, 23.8% – באוניברסיטה העברית, 12.3% – בטכניון, 12% – באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בן-גוריון (בכל אחת מהן), ו-7.7% – באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בר-אילן (בכל אחת מהן). נתונים אלה מצביעים על כך ש47.6% מהבתר-דוקטורנטים הישראלים היו עד גיל 35, ו-7.1% בלבד מעל גיל 45. בעלי תואר שלישי זרים מכ-60 מדינות בעולם עסקו במחקר במסגרת בתר-דוקטורט בישראל. בעלי אזרחות זרה היו בין היתר מהודו (22.8%), מסין (6.9%), מגרמניה (3.8%), מארה"ב (3.2%), מאיטליה (3.1%) ומצרפת (2.8%). מן הפרסום עולה כי כמחצית מהחוקרים שהשתתפו במחקרי בתר-דוקטורט היו זרים. שיעור הזרים בהנדסה ואדריכלות עמד על 53.2%, במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב – 62.3%, ובמדעים פיזיקליים – 75.9%.
73% מהחוקרים שהשתתפו במחקרי בתר-דוקטורט, קיבלו את התואר השלישי ממוסד אקדמי בחו"ל, כשליש מהם היו ישראלים.

כמו בכל העולם, אוניברסיטאות וקרנות מחקר בישראל מעניקות מלגות מחיה לתלמידי תואר שני ושלישי, ולחוקרים במסגרת בתר-דוקטורט. בתר-דוקטורט היא תקופת לימודים ומחקר עצמאי שנעשית לאחר קבלת התואר השלישי. העוסק במחקר במסגרת זו מכונה בתר-דוקטורנט.
המידע המוצג בהודעה מתייחס לחוקרים ולחוקרות בעלי תואר שלישי ישראלים וזרים, שקיבלו ב-2015 מלגת בתר-דוקטורט (Post Doctorate) באחת מהאוניברסיטאות בישראל, ועסקו במחקר במסגרת זו. המלגות ממומנות ממקורות שונים כמו: תקציבי מחקר של האוניברסיטאות או של הוועדה לתכנון ולתקצוב וקרנות מחקר, והן מאפשרות לחוקר להקדיש את כל זמנו למחקר, ללא צורך בשילוב עבודה אחרת.

חוקר בתר-דוקטורט הנו בעל תואר שלישי המשתלם במחקר באוניברסיטה, לרוב בשנים הראשונות לאחר קבלת התואר, ובדרך כלל במוסד אחר מזה שקיבל בו את התואר השלישי. המחקר מתבצע במסגרת קבוצת מחקר קיימת או בליווי מנחה מהמוסד האקדמי. תחומי המחקר נמנים עם אחד מתחומי הלימוד הקיימים באוניברסיטאות.

למידע על העוסקים במחקר בתר-דוקטורט יש חשיבות גבוהה, משום שהוא מלמד על מעמד מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל כמוסדות מחקר, בקרב אנשים וגורמים שעוסקים במחקר בעולם. בנוסף הנתון של מספר בעלי תואר שלישי העוסקים במחקר בתר-דוקטורט משמש לחישוב אומדן כוח האדם העוסק במחקר ובפיתוח.

דילוג לתוכן