לעכב את חזרת הילדים לגנים

על רקע מגפת הקורונה בישראל ובעולם מומחים להתפתחות הילד ולגיל הרך מחמישה מוסדות אקדמיים וכן כאלה המגיעים מן הפרקטיקה החינוכית קוראים במכתב פתוח לראש הממשלה לעכב את פתיחת מסגרות הגיל הרך.

פתיחת גני ילדים ופעוטונים במשבר מגפת הקורונה. צילום: Engin Akyurt Pixabay
פתיחת גני ילדים ופעוטונים במשבר מגפת הקורונה. צילום: Engin Akyurt Pixabay

לנוכח הסכנה שבהתפשטות קורונה ונקיטת צעדים מהירים מידי, במכתבם מציינים מומחי הגיל הרך כי לנוכח מהיכרותם את מערכות הגיל הרך הם מפצירים בו “בחרדה וזעקה גדולה, אנא עכב את חזרתם של ילדי הגיל הרך אל המסגרות השונות, במיוחד מלידה עד שלוש, זאת לאחר שנודע לנו כי ח”כ אופיר אקוניס, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הודיע על פתיחת מעונות היום בישראל ביום 3.5.20. זאת על פי “מודל הפעלה” עם 15 ילדים כה צעירים בקבוצה אחת. מודל זה שהוא מסוכן לילדי ישראל מבחינת בריאותם הנפשית (וגם הבריאות הכללית שלהם ושל המטפלות). במזכר שבמכתבם הם מתארים את דאגתם:

דאגה מהחלטות פזיזות

לדבריהם “בתחום הבריאות והרפואה, שותפו לאורך כל הדרך מומחי רפואה ובריאות הציבור מובילים, כדי לטפל במשבר הקורונה בצורה המיטבית. היה ברור לך שאי אפשר להתנהל ללא מומחים. הרי לא יעלה על הדעת שמומחי רפואה ובריאות הציבור לא ישותפו וכך היה, וכך עדיין קורה. אתה אישית נחרדת מן הסכנות של אי נקיטת אמצעים חריפים בתוך הקהילה, ולמזלנו חרדה קיומית זאת הביאה לכך שישראל ניצבת כיום במקומות שיא מבחינת אחוזי תחלואה ומוות נמוכים. זאת, מול מדינות נאורות ומפותחות רבות אחרות בהן אנו צופים, עד היום, שם ישנן תוצאות הרות אסון, בגלל האדישות והיעדר התערבות הולמת.”

הם מוסיפים כי “לעומת זאת, כשמגיעים לעניין החזרת ילדים בגיל הרך אל המסגרות השונות, נופלות החלטות פזיזות. אנו מבקשים לחלוק עמך את דאגותינו הרבות. בדיוק כמו שתחומי הרפואה ובריאות הציבור הנחו אותך במהלכים שונים, כדאי לזכור כי קיים תחום אקדמי-מקצועי מבוסס, אותו החתומים מטה מייצגים, שמוכר כבריאות הנפש של תינוקות ופעוטות. תחום זה עוסק בצדדים הרגשיים, חברתיים, קוגניטיביים, פיזיים, ומוחיים בהתפתחותם של ילדים מאד צעירים, הן מאוכלוסיות נורמטיביות והן מאוכלוסיות בסיכון. כשקראנו את מודל ההפעלה, על פיו מבקשים לפתוח מחדש את מעונות היום והפעוטונים בישראל, ממש עלתה בנו דאגה רבה. ברור כי שיקולים של אותם היבטים התפתחותיים שציינו, הקשורים לבריאות הנפש של תינוקות ופעוטות, אינם גורם מנחה בתכנית הפעלה זו.”

הם מציינים כי לדעתם “אגף מעונות היום במשרד העבודה והרווחה זקוק לסיוע דחוף של מומחים מחוץ למשרד, כדי לספק לך ולשר את מורכבות הדיון שנחוץ כאן, ועל מנת להציע מתווים הלוקחים בחשבון את מכלול הגורמים הקושרים בין מערך מעונות היום, צרכי הילדים הכה רכים, צרכי הצוותים המטפלים-מחנכים שם, וצרכי ההורים.”

מבקשים לעכב את פתיחת מעונות היום

במזכר שכתבו לראש הממשלה הם מדגישים כי “אנו עדיין לא מציעים פתרונות, אלא מבקשים ממך, בכל לשון של בקשה, כי קודם תעכב את פתיחת מעונות היום על פי תכנית ההפעלה של משרד העבודה והרווחה. במקביל, אנא הזמן מומחים בכירים בתחום, מהאקדמיה והשדה, כדי לסייע בדיון המורכב שיחייב לקיחה בחשבון של מכלול שיקולים, שבראש וראשונה צריכים להבטיח את בריאותם הנפשית של הילדים השוהים במסגרות אלה.

הם מוסיפים ומציינים כי לדאבונם “מעונות-היום בישראל הם באיכות המחייבת שדרוג משמעותי, גם עוד לפני שגרת הקורונה. הנזקים של היעדר תמיכה ממשלתית ראויה בהם, לאורך שנים, כבר הועלו חדשות לבקרים. אך עתה אנו מתמקדים בשובם של ילדים כה רכים למסגרות אלה, וברור לכולנו כי תכנית ההפעלה המוצעת אינה מתאימה לצרכיהם. אנו מכירים היטב מערכות אלה ויודעים כי גם בימים כתיקונם יש בהם סיכונים התפתחותיים עבור לא מעט ילדים, קל וחומר במציאות החדשה שנכפתה עלינו.”

לצד בקשתם להוועד עם ראש הממשלה בנושא, המומחים מודעים לצורך לשוב לפעילות משקית בשל האילוצים הכלכליים אך מבקשים שהדבר יתרחש באופן מותאם : “אנו חיים בתוך עמנו ומבינים כי המשק צריך לשוב לפעילות, אך אסור שצעד זה יתבצע ללא התייחסות לצרכים הייחודיים והפרטניים של תינוקות ופעוטות ושל המבוגרים המטפלים בהם, קרי המטפלות-מחנכות והורים.

על המכתב המקצועי חתומים  פרופ’ אבי שגיא-שורץ, ד”ר צילי שוחט, ד”ר יאיר זיו, קרן זיו, ד”ר דינה כהן, ד”ר נעה לאור, ד”ר אפי סטולרסקי, פרופ’ אסתי עדי-יפה, דבורה גבעון, דינה גילבי, ד”ר איריס צדוק, ד”ר חנה צור ודליה רז.