אלל

מהו אלל- הגדרה של סידוררצף הנוקלאוטידים אלל Allele במסגרת מילון מונחים בגנטיקה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

מדע
גור אריות לבקן- גנטיקה רציסיבית. צילום: Pixabay DKunert

אלל – Allele צורה אחת מבין מספר צורות של סידור מולקולות אפשרי של גן מסוים שנמצא במיקום מסוים בכרומוזומים הדומים בצורתם, בגנים שלהם, בכמות והמיקום שלהם (כרמוזומים הומולוגיים). אלל הוא רצף נוקלאוטידים. אלל יכול לבטא תכונה תורשתית מסוימים באופנים שונים. אם ישנם שני אללים שונים בתא דיפלואיד, הגן יהיה הטרוזיגוטי. אם האללים יהיו דומים יהיה הגן הומוזיגוטי. התבטאות התכונה שהאללים קובעים בגן נקבעת לפי היחס שבין הדומיננטיות והרציסיביות של גן מסוים.

דילוג לתוכן