מחזור התא – אינטרפאזה

מהו מחזור התא - אינטרפאזה בהקשר של רצף שלבי התפתחות התא מיצירתו ועד התחלקותו לתאי בת במסגרת מילון מונחים בגנטיקה

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

מדעדם טבורי - גנטיקה
ביצית - תא הפלואידי. גמטה. צילום: Pixabay belindalampcc

מחזור התא – אינטרפאזה – הוא המינוח המתייחס לרצף האירועים המקיימים במהלך תקופה במהלך חייו של תא מהזמן שהתא נוצא מתא הורה ועד הרגע שהתא מתפצל לתא בת. אינטרפאזה או מחזור התא הוא סדרה של תהליכים המוגדרים כסדורים ומחזוריים משום שתהליכים אלה קורים באופן חוזר במהלך חיי התא מחלוקה תאית לחלוקה תאית נוספת. מחזור התא הוא רצף השלבים שבו תא מתפתח וחי עד המועד שבו התא יוצר תאים דומים לו.

מחזור התא מווסת על ידי מנגנונים תאיים. המנגנונים מבקרים את שלבי מחזור התא וחלוקתו. מנגנונים אלה עוצרים את המחזור ומחדשים אותו. כך למשל מחזור חיי נוירונים במוח נעצר והם לא מתחלקים ומספרם לא גדל בשל בקרה של מחזור האינטרפזה.

אינטרפאזה וגדילת התא במחזור התא

אינטרפאזה או אינטרפזה הוא שם נוסף למחזור התא. עם זאת אינטרפאזה הוא לא זהה לכלל מחזור התא כיוון שהוא רק אחד השלבים של מחזור התא. אינטרפאזה הוא השלב שבו התא גדל וכמות החומרים בו גדלה, החומר התורשתי מוכפל בגרעין התא והשלב בו התא מתכונן לחלוקה לאחר הכפלת הD.N.A. כאמור מנגנוני הבקרה יכולים לעצור את מחזור התא בשלב הראשון של האינטרפאזה של הגדילה. עם זאת מהמועד בו הD.N.A מוכפל, לא יעצר מחזור התא עד שכפול התא והגעה נוספת לשלב הגדילה.

שלושת שלבי האינטרפאזה במחזור התא הם:

  1. שלב G1 – שלב הגדילה. שלב הגדילה GROWTH שבה התא פועל כרגיל אל הנפח שלו וכמות החומרים בו גדלים. בשלב זה חילוף החומרים התאים גבוה וגם כמות החלבונים והRNA מוכפל כמעט פי שניים.
  2. שלב S- שלב הסינטזה. בשלב  SYNTHESIS החומר התורשתי שבגרעין התא מוכפל. שלב זה אורך בין שלוש לשש שעות.
  3. שלב G2- שלב הגדילה השני. שלב זה מתרחש לאחר הכפלת הDNA והגדילה הראשונה. בשלב זה מתקיימים תהליכים תאיים שמכינים את התא לחלוקה לשני תאים ויצירת תא בת. שלב זה אורך בין שעתיים לחמש שעות.

מהו מחזור התא – אינטרפאזה ומהי מיטוזה

אינטרפאזה – מנגנונים

בשנים האחרונות, התגלו ממצאים רבים וחשובים בתחום האינטרפאזה:

  • גילוי מנגנונים חדשים השולטים על גדילת התא: מדענים גילו מנגנונים רבים השולטים על גדילת התא, הן ברמת הגנים והן ברמת החלבונים.
  • הבנה מעמיקה יותר של תהליך שכפול ה-DNA: חוקרים גילו פרטים רבים על תהליך שכפול ה-DNA, כולל האנזימים והחלבונים המעורבים בו.
  • זיהוי חלבונים חדשים החיוניים לחלוקת התא: מדענים זיהו חלבונים חדשים החיוניים לחלוקת התא, ותיארו את תפקידיהם בתהליך.

גילויים אלו תרמו רבות להבנה של מחזור התא ושל מחלות הקשורות לתהליך זה. לדוגמה, הבנה מעמיקה יותר של תהליך שכפול ה-DNA עשויה לסייע בפיתוח תרופות חדשות לטיפול בסרטן.

דילוג לתוכן