רמות ארגון בגוף במדרג ביולוגי

רמות ארגון בגוף במדרג ביולוגי: מהי רמת הארגון של המדרג הביולוגי בגוף האדם, רמות ארגון בצמחים ובעלי חיים וביצורים החיים- מרמת המערכת ועד אטום

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

מדע
רמות ארגון בגוף במדרג ביולוגי.בצמחים, בעלי חיים ורמות ארגון בגוף האדם. צילום: Pixabay Krzysztof Niewolny

מהן רמות הארגון של המדרג הביולוגי של יצורים חיים? המדרג הביולוגי – רמות הארגון השונות בתוך גופם של יצורים חיים מבטא את הסדר ההיררכי של חלקים בגוף כל יצור חי מהחלקים הגדולים יותר אל החלקים הקטנים.

ההגדרה של רמות הארגון של המדרג הביולוגי של יצורים חיים היא ההיררכיה שמתארת באופן מדויק את האופן שבו החלק הקטן ביותר שמרכיב את המערכות מרכיב מרכיבים יותר ויותר גדולים במערכת עד רמת הגוף החי כולו. רמות הארגון של המדרג הביולוגי משקפות מה מבין המערכות כלול ובונה את המערכות האחרות.

בסיכומו של דבר רמות ארגון ביולוגי משקפות את הסדר של החלקים הכלולים ובונים זה את זה. ברמות ארגון ביצורים החיים של המדרג היצור החי כשלם בסביבתו הוא המדורג בראש המדרג. מתחתיו מופיעות מערכות של היצור החי. למשל כאשר מדובר ברמות ארגון בטבע בצמחים אז נתאר עץ או חיה. מערכות הובלת הנוזלים או מערכת הנשימה הן סוג אחד של מערכות. המערכת הגופניות של היצור החי נמצאו שניות במדרג הביולוגי. אחרי מערכות גוף במדרג מצוי ברמת הארגון, האיבר. איברי גוף האדם הם שרכיבים את מערכות הגוף. כך למשל ברמות ארגון בגוף האדם האיבר המכונה ריאה הוא חלק מהמערכת של הנשימה הכוללת גם איברים אחרים כמו קנה הנשימה. מתחת לאיברים במדרג ישנן רקמות.

רמות ארגון שונות בגוף יצורים חיים ובגוף האדם במדרג ביולוגי

רקמות הן החומר ממנו בנוים האיברים, ומהאיברים בנויות מערכות. לדוגמה רקמת שריר, רקמת חיבור, רקמת אפיתל, רקמת שריר או רקמת עצבים. בהקשר של רמות ארגון מהגדול לקטן לאחר האורגניזם, מערכת הגוף, האיברים, הרקמות ישנם תאים, אברוני התא, מולקולות ואטומים. כלומר כל יצור מורכב ממערכות שונות. וכל מערכת בנוי מאיברים, הבנויים מרקמות. ואילו הרקמות בנויות מתאים, שכל תא מורכב מאברוני תא. וכל אברוני התא וחלקיו בנויים ממולקולות. ובכל מולקולה ישנם אטומים שמרכיבים אותה.

לשם דוגמה לרמות הארגון של המדרג הביולוגי של יצורים חיים בגוף האדם; גוף של אדם הוא כלל המערכות. מערכת העצבים של אותו גוף היא סוג של מערכת, והיא בנויה מאיברים שונים, לדוגמה מוח, שמורכבים מרקמות שונות, למשל רקמת עצב. וכל רקמה בנויה מתאים, למשל תא עצב, הכולל אברוני תא, לדוגמה מיטוכונדריה, הבנוי ממולקולות למשל ממולקולות חלבון שמורכבת מאטומים. למשל אטומי פחמן ומימן המרכיבים את מולקולת החלבון הזו.

לפניכם תמצית של המדרג הביולוגי לפי סדר רמות הארגון בכל יצור חי:

1. היצור החי כולו. האורגניזם בכללותו בתוך סביבתו.

2. מערכת הגוף – צבר של איברים בעלי תפקוד המיועד למטרה מסוימת. המערכות בנויות מאיברים. לדוגמה מערכת העצבים המורכבת בין היתר מהמוח.

3. רקמה. רקמות הן צבר של תאים מסוגים שונים.

4. תא. תאים הם היחידות הקטנות ביותר המרכיבות את הרקמות באופן החוזר על עצמו בשכפול כמות מהם להרכבת הרקמה. כמות של תאים מרכיבים רקמה.

5. אברון התא או איבר התא. בכל תא יש אברונים שונים שמטרתם לשמר את קיומו של התא והתרבותו. אברוני התא לדוגמה הם מיטוכונדיה, גרעין או ציטופלזמה.

6. מולקולה. מולקולות הן חיבור של אטומים ליצירת מבנה מורכב יותר – למשל מולקולה של חלבון.

7. אטום – היחידות הקטנות ביותר ברמה המולקולרית שבונות את המולקולות. לדוגמה אטם של חנקן הכולל חלק ממולקולה של חלבון.

ההירכיה של החיים בטבע ברמות הארגון באופן מפורט יותר

יש המתארים את המדרג הביולוגי ברמות הארגון בטבע באופן מפורט יותר. כך למשל מוסיפים מאקרו מולקולה במדרג. או יש המוסיפים את הביום ברמות הארגון ביצורים החיים או את הסביבה.

כך יש המתחילים ברמת האטום, המולקולקה, המאקרומולקולקה, אברון תא. משם ממשיכים לרמת התא, הרקמה, האיבר, מערך איברים או מערכת, ואז כלל האורגניזם. אז יש המרחיבים גם לאוכלוסיה, קהילה, אקו-סיסטם, ביום וביוספרה. זאת כפי שמומחש בסרטון הבא:

דילוג לתוכן