מה זה צנתור לב

מהו בכלל צנתור ?

ניתוח צינתור או צנתור לב או צנתור כלי דם כליליים – בלעז Cardiac catheterization הוא הליך קרדיולוגי פולשני נפוץ המשמש לאבחון ולטיפול בבעיות כלי דם לבביים (כליליים). מטרת הצנתור האבחנתי היא למצוא ולמפות את התהליך הטרשתי, והצנתור הטיפולי משמש גם לפתיחת חסימה בכלי הדם הכליליים.

הכל אודות ניתוח צינתור לב. צילום: Engin Akyurt Pixabay
הכל אודות ניתוח צינתור לב. צילום: Engin Akyurt Pixabay

אנשים רבים סובלים מתסמונת כלילית חדה העלולה לגרום להתקף לב. אחת הדרכים לאבחן חסימות בעורקים הכליליים או לטפל בחסימה ובהיצרות עורקי הלב היא צנתור לב.

מתי עושים צנתור לב?

צינתור בלב מבוצע כשיש ממצאים לכך שאדם טופל סובל מאנגינה פקטוריס עם בעיה בתפקוד חדרי ליבו, סובל מאנגינה פקטוריס ועבר דום לב, סובל מאנגינה פקטוריס כרונית ועבר אירוע לב או ותעוקת חזה ותרופות אינן מסיעות לכך, כאשר מטופל מתאפיין בתסמינים קליניים קשים לאבחון באק”ג, מטופל בסיכון לאירוע לב כפי שמודגם בצילום או הדמיה גם ללא תסמינים או מטופל שחוזר לקבלת טיפול רפואי קרדיולוגי עם תלונות החשודות לתסמונת שמאפיינת מחלת לב.

כיצד נעשה ניתוח צנתור?

צינתור הוא ניתוח בו מדקר הרופא המנתח עורק גדול: הכניסה יכולה להיות בצינתור לב דרך הרגל או בצינתור לב דרך היד כלומר המנתח עושה דיקור של עורק גדול – למשל עורק האמה. דיקור כזה הוא דיקור דרך היד, כאשר נקודת החדירה של המנתח בצינתור לב זה היא דרך היד.
לעומת זאת צינתור דרך הרגל הוא צינתור בו הכניסה היא בדיקה דרך עורק המפשעה. במקרה כזה של צינתור דרך המפשעה מוכנס לעורק קטטר זעיר במקביל להזרקת חומר ניגוד (בדרך כלל יוד) וביצוע צילום במקביל – לרוב רנטגן. בתהליך זה בין אם מבצע של צינתור דרך היד או צינתור החודר דרך המפשעה בעורק המפשעה בצינתור דרך הרגל, המצנתר מכוון את הצנתר אל כלי הדם הכליליים המבוקשים. בהליך המנתח מזריק חומר ניגודי לכלי הדם וזה מאפשר לו לראות מה הקוטר שלהם ועד כמה הם נהיו צרים. היצרות של עד 50% מהעורק היא לא בעייתית אולם מעל 50% היא מצריכה התערבות.

לרוב, מבוצע צנתור לב ללא הרדמה מלאה אלא בהכרה מלאה, תחת הרדמה מקומית באזור החדרת הצנתר ליד או לרגל, ולעיתים מתבצע הצינתור עם טשטוש. במקרים לא שכיחים בלבד צנתור מבוצע בהרדמה כללית.

צנתור יכול להיות למטרה של אבחון מצב העורקים וצינתור אבחנתי בלבד והוא כולל את רוב המקרים. לעומת זאת ישנו צינתור לב טיפולי בכשליש מהמקרים. צינתור לב טיפולי הוא כשבמהלך הליך ניתוח צנתור הלב, מבוצעת פתיחה של כלי דם חסום בעורק כלילי (לרוב על ידי השחלת בלון).

כמה זמן אורך ניתוח צנתור לב?

כמה זמן לוקח ניתוח צנתור לב? הליך צינתור לב נמשך לרוב בין 30 ל-90 דקות בהליך צינתור לב אבחוני בו לא מתבצע הליך של התערבות טיפולית בעוקר כלילי שהוצר.

במידה ומדובר בצינתור לב טיפולי הניתוח יכול להמשך בין 30 דקות ל90 דקות נוספות.

צנתור וירטואלי – CT של הלב

צינתור וירטואלי הוא הליך בדיקה שבו ממופה הלב על ידי צילום CT המראה מה מצב עורקי הלב והאם קיימת מחלה בלב (מחלה כלילית) עוד בשלב התחלתי לפני שאדם נדרש לצינתור. הליך צינתור וירטואלי הוא צילום המיועד להוות כלי אבחוני עוד לפני שנוכל לראות בעיות לב בבדיקות דם, אקו לב או בדיקות אק”ג. הליך הצינתור הוירטואלי אינה כירורגית, בניגוד להליך צינתור.
צינתור וירטואלי מהיר ומדויק והוא מאתר מחלות בעורקים הכליליים באופן שמי שעושה את הבדיקה מפחית את הסיכון להתקף לב בשנים שלאחריו בשל היותו גורם מיפוי איכותי ומדויק שמאפשר לרופאים לטפל באדם בהתאם לממצאים בשלב מוקדם מאד.

צינתור לב וירטואלי הינו בדיקה ייחודית של הדמית הלב באופן תלת מימדית באמצעות צילום CT שבמהלכה מעריך הגורם המטפל מהו מצב הלב, האם ישנן חסימות או היצרויות עורקים המגיעים ללב, האם וכמה יש רובד טרשתי בכלי הדם המובילים ללב, מה מיקום החסימות ומה החומרה של הטרשת בדפנות של כלי הדם בלב.

צינתור לב- סיכונים

מה הם הסיכונים המרכזיים כתוצאה מהליך של צינתור לב ? פעולות רפואיות רבות, ובמיוחד פעולה של צינתור שהינה הליך ניתוחי גוררת סיכון בכלל. לגבי ניתוח צנתור לב – סיכונים ספציפיים שעל חולה הלב לדעת טרם כניסתו לניתוח צינתור לב הם מגוונים. הסיכונים המרכזיים מהליך של צינתור לב הינם:

1. סיכון לזיהום – כמו בכל הליך ניתוחי כאשר עורנו נפגע, קיימת סכנה של חדירת חיידקים שיובילו לזיהום.
2. סיכון כתוצאה מהרדמה כללית – הצינתור מתבצע לעיתים קרובות בהרדמה חלקית בלבד אולם לעיתים צינתור נעשה בהרדמה כללית שטומנת בחובה סיכון.
3. סיכון לתגובה אלרגית ליוד שמוחדר בצינתור – במהלך צינתור לב משתמשים הרופאים ביוד המוחדר למחזור הדם ומהווה חומר ניגוד שמאפשר להם לנטר תהליכים של הצינתור. ישנם אנשים שסובלים מאלרגיה בגלל שחומר הניגוד כולל יוד. לכן אם חולה הלב שעומד לעבוד צינתור יודע שיש לו אלרגיה, עליו להודיע מראש לצוות הרפואי. אם במהלך הצינתור מתרחשת תגובה אלרגית, הרופאים יפסיקו את השימוש בחומר הניגוד ויעניקו טיפול נגד אלרגיה.
3. סיכון לדימום מקומי, דימום תת עורי, העדר סגירה של העורק, וסיכון לסיבוכי אנוריזמה וקרע דופן המפרצת- סיכון שיוותר נזק לכלי הדם שיובילו לדימום.
4. סיכון לפגיעה בכליות בשל שימוש בחומרי ניגוד. זאת במיוחד למי שסובל ממחלות כליות גלויות או סמויות.
5. סיכון לקרינה במהלך הצינתור- עקב הצורך בצילום בעת הצינתור, נחשף החולה לקרינה מייננת מזיקה.
6. סיבוכים לנזקים בכלי הדם הלבביים ובין היתר חשש לניקוב, חסימה או קרע של אחד מכלי דם בעת שעושים את ניתוח הצינתור. לכן רופאים מנתחים משתמשים במהלך ניתוח צנתור הלב בצנתרים קטנים באופן המינימלי.
7. סיכון להתקף לב או להפרעות בקצב הלב במהלך הצינתור. מדובר באירועים בסיכון שהסבירות להם נמוכה אולם הסיכון קיים. קיים גם סיכון לחסימת סטנט והתקף לב במקרה של השתלת סטנט בדופן העורק.
8. סיכון לשבץ מוחי עקב קריש דם או דילול דם. במהלך הצינתור ייתכן שבץ מוחי ערב דילול הדם הנעשה במהלך הצינתור או בשל קריש דם המשתחרר וחוסם את עורקי המוח.