מה חושב הציבור על שירותי הבריאות בישראל

82% היו מרוצים מהטיפול הרפואי במהלך האשפוז.19% המתינו בין חודש לשלושה חודשים לתור רופא מקצועי.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

מוסדות וארגונים רפואייםבתי חולים
מגדל האשפוז בבית החולים איכילוב- המרכז הרפואי תל אביב. צילום: מערכת פורטל הדוקטור.

נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי שירותי הבריאות בישראל מעלים ממצאים מעניינים אודות אוכלוסית הבוגרים בישראל. כך מתברר כי בקרב בני 20 ומעלה:

 • מאלה שהיו מאושפזים בשנה האחרונה:
  82% היו מרוצים מהטיפול הרפואי במהלך האשפוז. 18%, 178.9 אלף איש, לא היו כל כך מרוצים או לא היו מרוצים בכלל מהטיפול.
  85% היו מרוצים מהיחס של אנשי הצוות הרפואי: נשים בדומה לגברים; 83% מבני 44-20, 87% מבני 64-45, 90% מבני 65 ומעלה; יהודים יותר מערבים (87% לעומת 79%, בהתאמה).
  76% היו מרוצים מהתנאים הפיזיים של האשפוז (כגון מספר האנשים בחדר, האוורור, האוכל והניקיון).
 • מאלה שביקרו בחדר מיון בשנה האחרונה:
  72% היו מרוצים מיחס אנשי הצוות הרפואי, 27% – 361.9 אלף איש, לא היו כל כך מרוצים או לא היו מרוצים בכלל מיחס אנשי הצוות.
  61% היו מרוצים מהתנאים הפיזיים בחדר המיון ו-37% – 498.4 אלף איש, לא היו כל כך מרוצים או לא היו מרוצים בכלל.
  מאלה שביקרו אצל רופא המשפחה בשנה האחרונה:
  94% היו מרוצים מהיחס של רופא המשפחה.
  90% היו מרוצים ממיקום המרפאה.
  83% היו מרוצים משעות הקבלה של רופא המשפחה.
 • מאלה שביקרו אצל רופא מקצועי בשנה האחרונה:
  90% היו מרוצים מיחס הרופא המקצועי במהלך הביקור.
  94% חשו יחס של כבוד מהצוות הרפואי (הרופא, האחות): 61% חשו יחס של כבוד 'במידה רבה', 33% נוספים 'במידה מסוימת', 3% מסרו כי הרופא המקצועי לא התייחס אליהם בכבוד ('לא כל כך' או 'בכלל לא').
  כמחצית מהפונים לרופא המקצועי (48%) המתינו עד שבועיים מאז הזמנת התור ועד לביקור אצל הרופא המקצועי, 24% המתינו בין שבועיים לחודש, 19% – 519.5 אלף איש – המתינו בין חודש לשלושה חודשים ו-5% – 122.5 אלף איש – המתינו יותר משלושה חודשים מאז הזמנת התור ועד לביקור אצל הרופא המקצועי.
  79% היו מרוצים משעות הקבלה של הרופא המקצועי.
  78% היו מרוצים ממיקום המרפאה.
  73% מהפונים לרופא מקצועי הרגישו שותפים להחלטות על הטיפול בהם, רבע (25%, 683.6 אלף איש) לא חשו שותפים להחלטות על הטיפול בהם ('לא כל כך' או 'בכלל לא').
  19% השתמשו בשנה האחרונה בשירותי רפואה פרטיים, הסיבה העיקרית – האפשרות לבחור רופא.

דילוג לתוכן