מידע רפואי תמורת הקדמת החיסונים

משלוח זה ידיע לאחר שלקראת סוף השבוע הואט קצב החיסונים עקב מחסור. חיסונים אלה שיגיעו ארצה, יתווספו לאלה של חברת מודרנה. ההערכות הן לגבי על מעל מאה אלף חיסונים של חברת מודרנה שיספיקו לחסן עוד כחמישים אלף איש. ככל הנראה חיסוני חברת מודרנה מיועדים למרותקי בית.