מפסיקים להפליר את המים

הפסקת חובת ההפלרה בישראל

מפסיקים להפליר את המים: ביום 26 באוגוסט 2014 נכנס לתוקף הסעיף בתקנות המים שמפסיק את חובת הפלרת המים בישראל ולמעשה החל מלפני יומיים אין הפלרה בישראל. תקנות המים נוסחו בהתאם להמלצות “ועדת עדין” שדנה בנושא ובכלל זאת המליצה על הפסקת חובת ההפלרה בישראל. התקנות אושרו על ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הקודמת. התקנות קובעות כי תוך שנה ממועד פרסומן תופסק חובת ההפלרה בישראל.

על פי הודעת משרד הבריאות עם ביטול חובת ההפלרה תצטרף ישראל לרוב המוחלט של מדינות העולם בהן אין חובת הפלרה. כמו כן, על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי ישנה ירידה בעששת גם במדינות שלא הפלירו את מי השתייה. ברמה הבינלאומית חובת ההפלרה קיימת רק באירלנד. קיימות מדינות כגון הולנד, שוודיה וצ’כיה בהן קיים איסור להפליר את מי שתיה.

במסגרת תהליך הפסקת ההפלרה, ירועננו ההנחיות בדבר הצורך לחינוך לבריאות השן לכל גורמי המקצוע בשטח- בטיפות החלב, במרפאות השיניים, בקופות החולים, בשירותי בריאות התלמיד בבתי הספר ובריאות השן בבתי הספר לצד הנחיות לגננות ומורים במערכת החינוך.

ההנחיות הן להקפיד על כללים של צחצוח שיניים פעמיים ביום במשחת שיניים המכילה פלואוריד.

שרת הבריאות יעל גרמן: “אני שמחה על הצטרפותנו למרבית מדינות העולם אשר אינן מפלירות או אף אוסרות על הפלרת מי השתייה. הוספת פלואור למי השתייה מחייבת גם את מי שאינו רוצה בכך, לצרוך מים מופלרים, גישה שאינה מקובלת ברוב המכריע של מדינות העולם.”

עיקרי תוכנית קידום בריאות השן שגובשה על ידי מומחי משרד הבריאות כחלופה לחובת ההפלרה:
פעולות ממוקדות לאוכלוסיות בהן קיים סיכון יתר לעששת:
התוכנית תופעל בשתי המסגרות הבאות המאפשרות הגעה ופעילות בקרב ילדים בשכבות גיל אלה:

תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב)
מסגרת יחידה עד גיל 3 ילדים בגיל הרך בטיפות חלב. המערכת הארגונית שעוקבת מבחינה בריאותית והתפתחותית אחרי פעוטות בישראל היא מערכת טיפות החלב ולכן מהווה את המקום הטבעי לקידום בריאות השיניים של גילאים אלה.

התוכנית המוצעת עבור קבוצת גיל זו כוללת:

במהלך ההריון: הדרכה לנשים הרות על שמירת בריאות השיניים שלהן, הצורך בסילוק מוקדי זהום והורדת רמת החיידקים בפה לפני הלידה.
מהלידה: הערכת סיכון הילד לעששת והדרכת ההורים ייעשו בביקורים הסדירים יחד עם בדיקת התפתחות הילד ומתן חיסונים.

הפעילות תכלול:
הדגשים על הנקה בהקשר לבריאות הפה והתפתחות הלסתות.
הדרכה לשמירה על היגיינת הפה של הילד / המשפחה.
בדיקת חלל הפה והמשנן הנשיר הצעיר והערכת סיכון לעששת על בסיס קריטריונים מקצועיים.
התאמת ייעוץ לשמירה על בריאות השיניים לרמת הסיכון של התינוק/הפעוט.
במקרה הצורך, הדרכה לשינוי הרגלי תזונה והיגיינת הפה.
מריחת תכשיר פלואוריד על שיני התינוקות בהתאם לרמת הסיכון לעששת. מעקב בהתאם לדרגת סיכון.
הפניית התינוקות הזקוקים לכך לרופא שיניים.
– הכשרת הצוותים בטיפת חלב (אחות בריאות הציבור/ רופא הילדים) בתחומים הנ”ל.
– יישום: פיילוט במספר טיפות חלב בדגש על דרום הארץ, אחת מהן בפזורה הבדואית.
גני טרום חובה וחובה (גילאי 3-5)

הרחבת חינוך חינם לגילאים הצעירים מאפשרת הפעלת תכניות קידום בריאות במסגרת החינוך המאורגן. גילאי גן חובה כלולים בשרותי בריאות השן לתלמיד ומקבלים חינוך לבריאות השן.
התכנית המוצעת עבור קבוצת גיל זו היא הברשת שיניים בהשגחת הגננות בגנים עם משחה המכילה פלואוריד. תוכניות כאלה נבדקו מדעית ונמצאו יעילות במניעת עששת .
פעילות זו מכוונת לשינוי המערכת תוך יצירת נורמות חדשות. גננות וסייעות יהוו “סוכני משנה”, יפעילו את התוכנית ויאפשרו הטמעתה. במטרה להעצים גננות והורים לפתח מיומנות אישיות של הילדים.
פעולות כלליות:
פעילות רפואה מונעת באמצעות שירותי בריאות השן לתלמיד המסופקים על ידי משרד הבריאות בכלל בתי הספר.
גיבוש המלצות והעברת הנחיות לרופאי ילדים, רופאי משפחה ורופאי שיניים.
בהמשך, ובהתאם ללקחים שילמדו, צפויה הרחבה של הפעילות בגני הילדים לכלל הגנים.

בנוסף יבוצעו סקרי מעקב קליניים אחר תחלואה דנטאלית. הסקרים יבוצעו במדורג בתדירות של אחת ל-3 שנים, הן בילדים והן באוכלוסייה הבוגרת (לפי קבוצות הגיל המקובלות). זאת, כדי לאבחן מבעוד מועד שינויים בתחלואה דנטלית (בהיבט האפידמיולוגי) ואת יעילותן של התוכניות החלופיות.