משרד הבריאות שוקל לאסור שיווק ומכירת סיגריות אלקטרוניות

לנוכח ריבוי המקרים של מוות ופגיעות רפואיות בישראל ובעולם, במיוחד בארה”ב, בוחן משרד הבריאות אפשרות לאסור שיווק ומכירה של סיגריות אלקטרוניות בישראל באופן מוחלט

העלייה המשמעותית בעישון סיגריה אלקטרונית בישראל ובעולם מעוררת דאגה בקרב גורמי בריאות. ההשפעות של הסיגריות האלקטרוניות טרם הובררו לאושרן אולם כבר עתה מצטברים דיווחים על מקרים מתרבים המוכיחים את השפעותיהן השליליות של הסיגריות האלקטרוניות על מבוגרים ובני נוער.

לנוכח הממצאים, במשרד הבריאות שוקלים קבלת החלטות בדבר איסור שיווק מוחלט של סיגריות אלקטרוניות בישראל ובאשר לאיסור מכירה ושיווק מיידי של סיגריות אלקטרוניות בטעמים.

סיגריה אלקטרונית. צילום: Pixabay
סיגריה אלקטרונית. צילום: Pixabay

במשרד הבריאות מציינים כי כונסו ישיבות חירום של הדרג הניהולי והמקצועי עקב הדיווחים האחרונים לגבי תחלואה ותמותה בשל שימוש בסיגריות אלקטרוניות, ועקב העליה הדרמטית בשימוש בסיגריות אלקטרוניות בארה״ב בקרב בני נוער. במשרד מוטרדים מההשלכות האפשריות לגבי בני הנוער בישראל, ולפיכך מנכ”ל משרד הבריאות “הורה לבחון כלים משמעותיים יותר לאיסור שיווק מוחלט של סיגריות אלקטרוניות בישראל או הגבלות אחרות, ובראשן איסור שיווק בטעמים”.

בחודש דצמבר אושר תיקון החוק שקבע איסורים ומגבלות על שיווק סיגריות אלקטרוניות כולל איסור של פרסום סיגריות אלקטרוניות, איסור מכירה לקטינים ועוד. נוסף לכך, נקבעו איסורים ודרישות לגבי חובת אריזות אחידות, אזהרות לסיגריות אלקטרוניות ואיסור הצגת סיגריות אלקטרוניות למכירה. ההוראות הללו ייכנסו לתוקף בעוד מספר חודשים בחודש ינואר 2020. בנוסף, בחוק נקבעו גם תנאים לייצור ולשיווק של סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי, שכוללים איסור על שיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי בריכוז ניקוטין העולה על 20 מיליגרם למיליליטר.

לנוכח הדיווחים האחרונים, כאמור, במשרד הבריאות שוקלים להחמיר את המגבלות, התנאים והאיסורים הללו כולל אפשרות להטיל צו זמני לאיסור השיווק עד להשלמת הליכי החקיקה.

בהודעת משרד הבריאות, מדגיש מנכ”ל משרד הבריאות: ״אני קורא לציבור לא לחכות לצווים וחקיקה ופשוט להמנע מצריכה של חומרים מזיקים לבריאות כמו סיגריות לסוגיהן השונים ולא ללכת שולל אחר הבטחות לא מבוססות על נזקים מופחתים של סיגריות אלקטרוניות.” לדברי בר סימן טוב “לצערי אנו עדים לסיכון של ממש לבריאות הציבור מהשימוש ההולך וגובר ברמה העולמית במוצרים כגון אלה. גל התחלואה האחרון בארצות הברית צריך לשמש תמרור אזהרה לכל רשויות הבריאות בעולם לנהוג כלפי אמצעים אלה בחומרה המירבית.״

מנכ”ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, הורה לא להמתין לחקיקה ראשית דרך הכנסת ועבודת הוועדות הפרלמנטריות, ולנסות לאפשר איסור מחמיר כגון איסור מוחלט לשיווק, עד שהדבר יתאפשר בחקיקה ראשית- דרך הכנסת, שתתכנס.

פורום יצרני ויבואני מוצרי האיוד הגיב לבחינה זו של משרד הבריאות האם לאסור שיווק סיגריות אלקטרוניות בלשון זו: “בישראל מתים 24 אנשים ביום כתוצאה מעישון סיגריות בוערות. ארגוני בריאות בעולם מעודדים מעשנים בגירים לעבור לאיוד סיגריה אלקטרונית כחלופה פחות מזיקה. הקריאה התמוהה להפסקת שיווקן, בעוד סיגריות בוערות ממשיכות להימכר, תנציח את העישון בקרב מיליון המעשנים הבגירים בישראל”

לצד זה, יש הטוענים כי בהשוואת את נזקי הסיגריות הרגילות לנזקי הסיגריות האלקטרוניות, סיגריות רגילות הרסניות ומשפיעות באופן שלילי בהרבה ולכן יש לפעול גם לטיפול שורשי בהגבלות נוספות על פרסומן ומכירתן של סיגריות רגילות.