מתי ערב סוכות, חול המועד ושמחת תורה 2022?

מתי חוגגים את ערב סוכות 2022 תשפ”ג ? מהו התאריך בו חוגגים את חול המועד סוכות 2022 תשפ”ג ? מתי חוגגים את שמחת תורה 2022 תשפ”ג ? לפניכם פירוט אודות תאריכים לועזיים ועבריים של ערב סוכות 2022 תשפ”ג ולגבי מועד חג שמחת תורה תשפ”ג 2022 ותאריכי חול המועד סוכות 2022.

"<yoastmark

מתי חל המועד של אסרו חג סוכות 2022? ומתי חל שמיני עצרת והושענה רבה 2022?

מתי ערב סוכות, חול המועד ושמחת תורה 2022?

מתי חוגגים את ערב חג סוכות 2022 ומתי חוגגים את חול המועד סוכות ואת חג שמחת תורה 2022 תשפ”ג ?

ערב סוכות 2022 – תשפ”ג

מתי חוגגים את ערב סוכות 2022 תשפ”ג ? את ערב סוכות 2022 חוגגים ביום ראשון 9.10.2022, בתאריך עברי י”ד בתשרי תשפ”ג. חג הסוכות עצמו חג ב10.10.2022 בט”ו בתשרי תשפ”ג.

חול המועד סוכות 2022 – תשפ”ג

מתי חוגגים את חול המועד סוכות 2022 תשפ”ג ? את חול המועד סוכות  2022 חוגגים מיום שלישי 11.10.2022 ועד יום ראשון 16.10.2022.  מבחינת תאריך עברי חול המועד סוכות  2022 נחגג מיום שלישי ט”ז בתשרי ועד יום ראשון כ”א בתשרי התשפ”ג. ערב חג שני של סוכות נחגג ביום ראשון 16.10.22 כ”א בתשרי.
מתי חל חג שני של סוכות – הושענה רבה? הושענה רבה – ערב חג שני של סוכות נחגג ביום ראשון 16.10.22 כ”א בתשרי התשפ”ג.

שמחת תורה 2022 – תשפ”ג

מתי חוגגים את שמחת תורה 2022 תשפ”ג ? את חג שמחת תורה 2022 חוגגים ביום שני 17.10.2022. שמיני עצרת או שמחת תורה חל ביום כ”ב בתשרי התשפ”ג.
ומתי חל אסרו חג סוכות 2022 ? ביום 18.10.2022 כ”ג בתשרי חל אסרו חג סוכות  2022.