נשים מרוויחות פחות וגם בתנאים פחותים

פער המגדר” בעולם התעסוקה: נשים לא רק מרוויחות פחות מגברים, הן גם עובדות בתנאי העסקה פחות טובים

פרופ’ מאיר יעיש, מעורכי המחקר : “מקור הפערים האלה הוא בדחיקת נשים לסוג כזה של מקצועות והערכה נמוכה לכישוריהן”

נשים ברחבי העולם חשות שהן מרוויחות פחות, עצמאיות פחות לנהל את הזמן שלהן והעבודה שלהן מעניינת פחות, זאת בהשוואה לגברים. כך עולה ממחקר בינלאומי משותף לחוקרים מאוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב שבחן עמדות של נשים וגברים מ-27 מדינות ברחבי העולם. “מקור הפערים האלה הוא בדחיקת נשים למקצועות כאלו ובהערכה נמוכה לכישוריהן”, אומר פרופ’ מאיר יעיש, ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מאוניברסיטת חיפה.

העובדה שגברים מתוגמלים יותר מנשים עבור העסקתם, מתועדת היטב: שכרם יותר גבוה ויש להם יותר אפשרויות לקידום. כמו כן, בהתאם למחקרים קודמים, ידוע גם כי קיים בידול תעסוקתי – כלומר ישנם מקצועות “גבריים” ומקצועות “נשיים” שנבדלים ברמת השכר המוצע בהם ובהזדמנויות הקידום. לדברי החוקרים, הסבר אחד לתופעה זו הוא תפקידן החברתי של נשים, כאחראיות על הטיפול במשפחה, המחייב אותן למצוא משרות המציעות תנאי העסוקה “ידידותיים לנשים”. במקרה כזה, ציפו החוקרים למצוא שמאפיינים אחרים של תנאי ההעסקה “יפצו” את הנשים על השכר הנמוך ויהיו מתגמלים יותר בעיניהן.

במחקר הנוכחי ביקשו פרופ’ יעיש ושותפתו למחקר, פרופ’ חיה שטייר מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומהחוג ללמודי עבודה של אוניברסיטת תל אביב, לבחון את היבטי ההעסקה השונים של גברים ונשים, כפי שהם נתפסים על ידי העובדים עצמם. המחקר התבסס על עמדותיהם של 9,000 נשים ו – 8,500 גברים מ- 27 מדינות שונות. הנבדקים נתבקשו לדרג את היבטי ההעסקה הבאים: תגמול (שכר ואפשרויות קידום), ניהול זמן (היכולת לנהל משימות באופן עצמאי, גמישות שעות העבודה), ביטחון תעסוקתי, עניין, אוטונומיה והכשרה בתפקיד, תנאים פיזיים ותנאים נפשיים (האם המשרה מתישה או מלווה בלחץ).

מהמחקר התברר כי הנשים אכן תופסות את תנאי השכר שלהן כנמוכים יותר מאשר הגברים. אולם בניגוד להנחת החוקרים, התברר כי גם ביתר תנאי ההעסקה הן מדווחות על פער לעומת הגברים: הנשים מדווחות על משרות פחות מעניינות, והרגישו פחות ביטחון תעסוקתי בהשוואה למה שחשו הגברים. הן חשו יכולת נמוכה יותר לנהל את הזמן שלהן ודיווחו על רמה גבוה יותר של תשישות ולחץ בעבודה. הפרמטר היחידי אותו תפסו כטוב יותר מאשר הגברים הוא התנאים הפיזיים של ההעסקה שלהן. “נתונים אלה מצביעים על כך שהחלוקה של נשים למקצועות היא תוצאה של אפליה ולא של העדפה”, אמר פרופ’ יעיש.

השערה נוספת של החוקרים הייתה שריכוז גבוה יותר של נשים במקצוע מסוים יגרום לו להיות יותר איכותי מבחינת תנאי ההעסקה עבורן. לשם כך בחנו את דיווחי שני המינים בכל אחד מהפרמטרים ביחס לריכוז הנשים שעוסקות בַּמקצוע. גם כאן הממצאים היו מנוגדים להשערת החוקרים: אמנם ככל שעלה ריכוז הנשים העוסקות במקצוע, כך הצטמצמו מעט הפערים בין תפיסות הנשים והגברים, ואפילו גרמו למהפך בשניים מהם (עניין בתפקיד וביטחון תעסוקתי), אך שינויים אלה לא נגרמו כתוצאה משיפור מהותי בתנאי ההעסקה של הנשים, אלא מכך שבמקצועות בהם אחוז הנשים גבוה, הגברים תופסים את המשרות כפחות איכותיות. “כשמקצוע הוא מאד ‘נשי’ הוא מאופיין בתנאי עבודה פחות איכותיים מבחינת תנאי ההעסקה שלו, במיוחד עבור גברים”, אמר פרופ’ יעיש.

בנוסף מצאו החוקרים כי במקצועות בהם רמת ההשכלה גבוהה – הפערים בין נשים לגברים גבוהים עוד יותר. כלומר, לפי המחקר, הפערים לא צפויים להצטמצם בעתיד הקרוב.