נשים סובלות יותר מצפייה בחדשות אירועי טרור

נשים סובלות יותר מגברים כתוצאה צפייה בסיקור טלוויזיוני של אירועי טרור

עד כמה משפיע החינוך הנורמטיבי של החברה על התפיסות וההבדלים בין נשים וגברים ? כיצד חינוך שונה זה משפיע על השוני במידת החרדה כתוצאה מצפייה בשידורים טלוויזיוניים שמסקרים אירועי טרור ? מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים באוניברסיטת חיפה ומפורסם בכתב העת בתחום הפסיכולוגיה   Anxiety Stress Copingמצביע על כך שנשים חשות רגשות שליליים ומצוקה רגשית רבה יותר בהשוואה לגברים בעקבות צפייה בשידורי טלוויזיה שמסקרים אירועי טרור.

רובוט לנטרול פצצה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Hexogen
רובוט לנטרול פצצה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Hexogen

פרופ’ משה זיידנר, מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה שהשתתף בעריכת המחקר מסביר כי ייתכן שהבדלים נובעים מ”תהליכים של סוציאליזציה מגדרית, אשר ‘מלמדים’ נשים שעליהן להגיב באופן רגשי- חרדתי רב יותר לאירועים טראומתיים בהשוואה לתגובות של גברים”.

במחקר קודם של פרופ’ חסי בן-צור מבית הספר לעבודה סוציאלית ושל פרופסור זיידנר מצאו החוקרים כי צפייה בטלוויזיה של נבדקים הנוגעים לאירועי טרור מביאה לאובדן משאבים פסיכולוגיים כגון תחושת הצלחה, וליצירת רגשות איום על החיים. במחקר זה ביקשו החוקרים לבחון האם המגדר אליו משתייכים הנבדקים שונה- כלומר האם נשים וגברים מאבדים משאבים פסיכולוגים וסובלים ממצב רוח שלילי כתלות במגדר.

החוקרים מדגישים כי עד כה בדיקת הבדלים אלה במחקרים קודמים נעשתה בהתבסס על שאלוני דיווח עצמי שעליהם השיבו הנבדקים ואילו במחקרם הצליחו החוקרים לבחון את ההבדלים באמצעות ניסוי אמפירי מבוקר בתנאי מעבדה.

במהלך הניסוי חשפו החוקרים את הנבדקים לאותו אירוע באמצעות הקרנת קטעי וידאו ובהם סיקור חדשותי של אירועי טרור מהשנים האחרונות שגבו קורבנות רבים , שלאחריו נדרשו הנבדקים לדווח באופן מיידי לאחר החשיפה מה חשו. במקביל לכך, הקרינו ל-2 קבוצות – האחת של גברים והאחת של נשים אירועים רגילים ושגרתיים שהיוו את קבוצת הביקורת.

ממצאי המחקר העלו כי בהשוואה לגברים שצפו באותם קטעי וידאו, נשים אשר צפו באירועי הטרור הפגינו תחושה רבה יותר של איום על חייהן ואיבדו יותר משאבים פסיכולוגיים.

בקבוצת הביקורת לא נמצא שוני דומה בין נשים וגברים.

החוקרים העלו גם כי לתחושה של איום ולאובדן משאבים פסיכולוגיים יש השפעה רגשית והללו מעוררים רמה גבוהה של תחושות שליליות כמו מצב רוח ירוד, עוינות וכדומה.