עד כמה הישראלים לחוצים, מדוכאים ובודדים ?

עד כמה הישראלים לחוצים, מדוכאים ובודדים ?

ממצאי הסקר החברתי לשנת 2013 שופך אור על מצבם של הישראלים באקלים החברתי הנוכחי.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה, ובוחן את עמדות הפרטים לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר-דצמבר 2013. במסגרתו רואיינו כ-7,400 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5 מיליון איש בגילים האלה.
ב-2013 הסקר עסק בהרחבה בנושא רווחת האוכלוסייה בישראל, והוא כלל מידע אודות תפיסות של הציבור ביחס לרווחתו הכלכלית והאישית. בין השאר כלל הסקר שאלות הנוגעות לאופן שבו אנשים מעריכים את חייהם, עזרה ותמיכה הדדית, התמודדות עם בעיות ותחושות של בדידות, לחץ, דיכאון ודאגות.

ממצאי הסקר מעלים כי בשנת 2013, בקרב ישראלים בני 20 ומעלה:
• יותר מרבע (27%) הרגישו לחוצים תמיד או לעתים קרובות בשנה האחרונה (כ-1.4 מיליון איש).
• ל-19% מבני 20 ומעלה יש דאגות אשר מפריעות להם לישון, תמיד או לעתים קרובות.
• 9% הרגישו מדוכאים לעתים קרובות.
• נשים מעידות על תחושות לחץ, דיכאון ודאגות בשיעורים גבוהים יותר מאשר גברים.
• 9% מרגישים בדידות לעתים קרובות.
• ל-11% אין למי לפנות בזמן משבר או מצוקה. אחוז המדווחים על כך עולה עם הגיל: 8% בקרב בני 39-20, 14% בקרב בני 64-40, ו-16% בקרב בני 65 ומעלה.
• 86% דיווחו שהם מרוצים מאוד או מרוצים מחייהם (כ-4.3 מיליון איש), ו-14% דיווחו שהם לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים מחייהם (כ-700 אלף איש).
• 53% מבני 20 ומעלה דיווחו שהם מרוצים ממצבם הכלכלי (כ-2.6 מיליון איש) ו-47% מבני 20 ומעלה דיווחו שהם לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים ממצבם הכלכלי (כ-2.4 מיליון איש).
• 40% מהמועסקים שיש להם ילדים עד גיל 18, מדווחים כי הם מתקשים לתפקד במשפחה בשל מחויבות לעבודה (42% מהגברים ו-38% מהנשים).