עוני בישראל: “מדיניות הקצבאות לא פותרת כיום כלום”

יו”ר הוועדה למלחמה בעוני : “מדיניות הקצבאות לא פותרת כיום כלום. 50 שנים אף אחד לא בדק האם הקצבאות אפקטיביות”

לדבריו של אלי אללוף, יו”ר הוועדה למלחמה בעוני שדיבר בכנס באוניברסיטת חיפה, קיימת עדיין אי הסכמה לגבי קצבאות הבטחת הכנסה, כאשר יש כאלה שתומכים בהגדלת הקצבאות ויש כאלה שחושבים שמדובר ב”מלכודת עוני”. בכדי שההמלצות ימומשו אמר אללוף שבכל משרד ממשלתי יהיה רפרנט מטעם המשרד שיהיה אחראי על מילוי המסקנות. “לא הייתה מודעות ומדיניות של אף משרד ממשלתי לנושא העוני. המדינה לא עסקה בזה מאז ימי בגין”, אמר.

“מדיניות הקצבאות לא פותרת כיום כלום. במשך 50 שנים אף אחד לא בדק האם הקצבאות אפקטיביות. אף אחד לא בדק מה האפקטיביות של הבטחת הכנסה – היא הרי לא מוציאה אף אחד ממעגל העוני”, כך אמר היום (יום ג’) אלי אלאלוף, יו”ר הוועדה למלחמה בעוני, פחות משבוע לפני הגשת הדוח לממשלה, בכנס שנערך באוניברסיטת חיפה.

אלאלוף ציין בדבריו שהנושא היחיד שהוא עדיין לא שלם איתו לגמרי בדוח הן ההמלצות בנוגע לקצבאות. הוא התייחס לנושא קצבאות הזקנה, קצבאות שניתנות כיום על פי קריטריון אוניברסאלי של גיל. “אני לא זקוק לקצבת זקנה למרות שאני בגיל שמקבל קצבה כזו. היינו יכולים לחסוך 2.4 מיליארד ₪ בשנה אם היינו חוסכים את קצבאות הזקנה לשני העשירונים העליונים”, אמר. הוא התייחס בדבריו גם לנושא הגדלת קצבאות השלמת ההכנסה ואמר כי עדיין קיימת אי הסכמה לגבי הנושא, כשיש כאלה בוועדה הממליצים להגדיל את הקצבאות ויש כאלה שחושבים שהן עלולות להיות “מלכודות עוני”.

בכנס בנושא “עבודה סוציאלית כמנוף לשינוי חברתי” מול קהל של עובדים סוציאליים ואנשי אקדמיה מהתחום אמר אלאלוף כי דוח הוועדה שהוא עומד בראשה יהיה דוח העוני הראשון שאינו מגזרי. “זה לא מעניין מאיזה מגזר מגיע אדם כזה או אחר. כל עוד היחס הוא מגזרי, זה נותן אפשרות לפוליטיקאים לא לטפל בנושא”, אמר והוסיף כי “לא הייתה מודעות ומדיניות של אף משרד ממשלתי לנושא העוני. המדינה לא עסקה בזה מאז ימי בגין”.

אלאלוף התייחס לנושאים המרכזיים שתת הוועדות של הוועדה ימליצו עליהם. כך למשל, הוא ציין כי בתחום החינוך אחת הטעויות של “ועדת טרכטנברג” הייתה שהיא התייחסה לחינוך החל מגיל 3, אולם כבר לגילאים 0-3 יש חשיבות רבה ליצירת הפערים והמעמדות. לדבריו, כיום מעונות היום לגילאים אלה מתמקדים במתן אפשרות לאמהות לצאת לעבודה ולכן הן נמצאות תחת אחריות משרד הכלכלה, אולם אין דגש כלל על נושא החינוך ולכן תת הוועדה תתייחס בהמלצותיה לנושא החינוך בגילאים אלה. המלצות נוספות יהיו בתחום של עובדי קבלן, צורת העסקה עליה טען אלאלוף שהיא תורמת בצורה משמעותית ליצירת התופעה של עובדים עניים. עוד תחום לגביו תמליץ הוועדה הוא תחום הפנסיה. “אנשים רבים יכנסו למעגל העוני כאשר הם יצאו לפנסיה והמדינה לא עושה דבר בנושא”, אמר.

הוא סיים את דבריו בנוגע למימוש ההמלצות בפועל ואמר כי בכדי שההמלצות לא יתמוססו, כפי שקרא בדוח טרכטנברג, יהיה צוות מיוחד במשרד ראש הממשלה שיעסוק במימוש ההמלצות, על פי תוכנית עבודה מסודרת וכי בכל משרד ממשלתי יהיה רפרנט מתוך המשרד, שיהיה אחראי על מימוש ההמלצות הקשורות לאותו משרד.