עירית ת”א קוראת לפתיחת חופי הרחצה לציבור

עיריית תל אביב קוראת לפתוח את חופי הים לרחצה לציבור הרחב. זאת תוך שמירה על מרחק זהירות, כניסה מוגבלת לשירותי החופים ומגבלות נוספות. משרד הבריאות מגיב כי הנושא נדון מול הרשויות הנוגעות בדבר בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי הממשלה.

על רקע ההקלות על תושבי ישראל והקריאות לפתיחת חופי הרחצה הבהירו במשרד הבריאות בעקבות הדיווח על קבלת המתווה לפתיחת החופים כי הם לא מאשרים זאת. מהמשרד נמסר כי: ״הנושא נידון מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות ורק לאחר עמידה בכל אמות המידה שהגדרנו לשמירה על בריאות הציבור נאפשר פתיחה זאת בכפוף לתו הסגול ובהתאם למתווה לוחות הזמנים שנקבע על ידי הממשלה.״

חבר דימיוני ? צילום: Pixabay Daniela Dimitrova
האם להקל על ההגבלות ולאר פתיחה של חופי הרחצה. אילוסטרציה: Pixabay Daniela Dimitrova

בנוסף וייתכן כי גם על רקע התוכניות השונות לחזרה לשגרת הלימודים במשרד החינוך, נמסר ממשרד הבריאות היום כי בנוגע לכל הכותרות מהיממה האחרונה, מכל מיני גורמים:

״רק לפי מספר ימים אושרה תוכנית מפורטת על מעבר מדורג לשגרת הקורונה. יש בתוכנית הגיון פנימי וכל ארגון או רשות יודעים מה נדרש מהם בכדי לקבל את התו הסגול ולהיערך למועד הפתיחה המתוכנן עבורו. לא נכון יהיה להאיץ את התהליכים-מציעים לכל ארגון וארגון לקחת אחריות ולקדם את מה שבתחומו. חזרה לא מבוקרת לשגרה לפני שהמשמעויות של הצעדים הקודמים הגיעו לידי ביטוי, איננה נכונה ועלולות להיות לה השלכות קשות.״

במשרד הבריאות סבורים שיש לקבל את החלטות בכובד ראש ולאחר החלטת ממשלה בנושא. זאת תוך חזרה מדורגת לשגרה באופן שלא תסכן את בריאות הציבור באמצעות הגברת שיעורי ההדבקות והתפרצות מחודשת של הנגיף.