עליה במספר נשאי האיידס. עליה תלולה במספר הנשים הנשאיות

עליה במספר נשאי האיידס. עליה תלולה במספר הנשים הנושאות את נגיף האיידס. יציבות במספר הגברים הנשאים.

ממידע שפירסם משרד הבריאות לרגל יום האיידס הבינלאומי בנושא מחלת האיידס בדו”ח אפידמיולוגי תקופתי 1981 – 2018 HIV / איידס בישראל בהתבסס על מאגרי נתונים של המעבדה המרכזית לגילוי נגיפים במרכז הלאומי לבקרת מחלות, בקופות החולים ובמרפות האיידס עולה כי משנת 1981 ועד תום שנת 2018 התגלו בישראל 10,720 מקרים חדשים של נשאי HIV חולי איידס (לרבות 1615 מקרי איידס) שמהם נפטרו1621 איש ואילו 877 עזבו את ישראל .
לפיכך, בתחילת שנת 2019 מתועדים בישראל 7,529 אנשים אשר חיים עם HIV/איידס. לנוכח העובדה שלא כל המקרים מאותרים וידועים, חושבה כמות הנשאים הבלתי מאותרים באמצעות מודל מתמטית שפותח על ידי ECDC האירופי בהתאם לישראל ולפי חיים בישראל כ8040 נשאים.

מן הדו”ח עולה כי במהלך שנת 2018 דווח על 431 מקרי HIV חדשים. בישראל שנת 2018 שיעור השכיחות של HIV/איידס הינו 4.8 מקרים לכל 100,000 איש באוכלוסייה. נתון זה בישראל נמוך ממדינות מערב אירופה ואמריקה הצפוני, יחד עם זאת מצויים הבדלים משמעותיים בין תת אוכלוסיות בישראל.

הידבקות בHIV בקרב צרכני סמים בהזרקה

אנשים העושים שימוש בסמים באמצעות הזרקה הינם קבוצת קבוצת סיכון להעברת זיהומים באמצעות הדם, לרבות נגיף HIV . מן הדו”ח עולה שמכל מקרי גילוי נשאים HIV חדשים החל משנת 198 ועד 2018 משתמשי סמים בהזרקה היוו 12.8 אחוזים.

עליה במספר הנשים נשאיות איידס. שכיחות פוחתת של נשאים בקרב גברים הומוסקסואלים.
משנת 2017 עד שנת 2018 חלה עליה מתונה במספר הבגירים מעל גיל חמש עשרה שמאובחנים כנשאי HIV מ-399 איש ל-427. העליה הכללית ניכרת בשנה שנייה כבר ברצף לאחר 4 שנות ירידה בין 2013 ל-2016. העלייה היא במספר האבסולוטי של הנשאים ולא בשיעור התחלואה והיא נובעת בעיקר בגלל עליה במספר הנשים הנשאיות.

מן הדו”ח עולה כי בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים ניכרת ירידה משמעותית במספר מקרים חדשים. בקרב כלל אוכלוסית הגברים אין ירידה דומה אלא יציבות במספר הנשאים. עיקר העליה השנה מוסברת בעלייה בקרב נשים 144 נשאיות השנה לעומת 111 ב- 2017 וזאת במיוחד אצל נשים שאינן ילידות ישראל .

משרד הבריאות ממקד מאמצים בשנים האחרונות בשילוב ארגונים שונים כדי להפחית את הסטיגמה הקשה בנוגע למחלה בקרב אוכלוסיית הנשאים ונעשו פעולות להגברת המודעות ולמניעת הדבקה ב-HIV עם גורמי סיכון גבוה להדבקה כמו משתמשי סמים בהזרקה ונקיטת בקרה ובטיחות בקבלת מנות דם ובהשתלת אברים.

משרד הבריאות מדגיש כי על אף ששיעורי האיידס והנשאות בישראל הם נמוכים בהשוואה למרבית מדינות מערב אירופה וצפון אמריקה, חיוני למנוע הדבקות חדשות ב-HIV ולכן מומלץ להשתמש באמצעי מניעה קונדום בכל יחסי מין מזדמנים וזאת גם כדי להפחית את שיעור ההדבקויות במחלות מין נוספות.