אומת הסטארט אפ : חברות הזנק בישראל

ממצאים ראשונים של הלמ"ס מתוך בסיס הנתונים על חברות הזנק בישראל 2010 - 2015

מערכת האתר

עודכן בתאריך

עסקים כלכלה ניהול

הלמ"ס : ממצאים ראשונים מתוך בסיס הנתונים על חברות הזנק בישראל
בשנים האחרונות נבנה בלמ"ס, במימון ובשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, בסיס נתונים רחב על חברות הזנק שפעלו בישראל בין השנים 2015-2003. מדובר בבסיס נתונים חדשני וייחודי לישראל, המספק הצצה על אופיין של חברות הזנק, תחומי פעילותן, שרידותן ונתוניהן הכלכליים (שכר, משרות, פדיון ועוד).
חברת הזנק היא פועל יוצא של יזמות טכנולוגית המבוססת על מחקר ופיתוח לצורך ייסודו של עסק חדש למטרות רווח, אשר משאביו מופנים לפיתוח רעיון, שירות או מוצר. עסק זה טרם גרף רווחים או טרם הפך לעסק בוגר אשר כל ייעודו הוא שיווק ומכירה של מוצר או שירות מוגמרים (גם אם מתבצעים בהם תהליכי שיפור ושכלול) ולרוב פעילותו ממומנת באמצעות גיוס הון.
החברות סווגו באמצעות שימוש במקורות מידע ובממצאים מסקרים רבים בלמ"ס, ברשויות ובמשרדי הממשלה ומחוץ להן.

 • מבחינת חברות ההזנק הפעילות בישראל, בשנים 2015-2010, שנרשמו ברשויות המס ובמוסד לביטוח לאומי ושגילן עד 6 שנים עולה כי בשנת 2015 פעלו בישראל 2,355 חברות הזנק. מדובר בירידה של 3% לעומת שנת 2014, שבאה לאחר עלייה רצופה החל משנת 2010. במהלך התקופה גדל מספר חברות ההזנק ב-4.4% בממוצע בשנה.
  החל משנת 2014 חלה ירידה במספר של חברות ההזנק שנפתחו, זאת בנוסף לעלייה במספר החברות שפועלות יותר משש שנים ונגרעות ממצבת חברות ההזנק, לכן אנו מזהים ירידה במספר חברות בשנת 2015.
 • החל משנת 2014 חלה ירידה ממוצעת של 40% במאזן הפתיחות והסגירות (תוספת נטו) השנתי. זאת לאחר עלייה מתמדת משנת 2010 ולפניה.
  מבחינת מאזן הפתיחות והסגירות של חברות הזנק ואת שיעור הפתיחות והסגירות מסך חברות ההזנק הפעילות בכל שנה. בשנים 2013-2010 חל גידול במאזן חברות ההזנק, מ-300 ל-476. אולם החל משנת 2014 חלה ירידה של 20% בממוצע שנתי במספר החברות שנפתחות, בנוסף לעלייה של 33% בממוצע שנתי במספר החברות שנסגרות. שינוי זה מוביל לירידה המשמעותית במאזן בשנים 2015-2014.
 • בשנת 2015 נפתחו 359 חברות הזנק ונסגרו 185.
 • סך הפדיון של חברות ההזנק ב-2015 הסתכם בכ-11 מיליארד ש"ח, עלייה של 34% לעומת 2014.
 • ב-2015 היו כ-20.6 אלף משרות שכיר בחברות ההזנק, עלייה של 35% לעומת 2014.
 • השכר הממוצע למשרת שכיר בחברות ההזנק ב-2015 עמד על 244 אלפי ש"ח, גידול של 32% לעומת 2010, ופי 2.3 מהגידול בשכר הממוצע למשרת שכיר בתקופה המקבילה בכלל המשק.
 • בין השנים 2015-2010 נפתחו בישראל כ-2,775 חברות הזנק, 420 (15%) מתוכן נסגרו עד שנת 2015.
 • תחומי הפעילות של 49% מחברות ההזנק הם תכנה (כגון VoIP, עיבוד תמונה, הדמיה וניתוח תנועה, פינטק) ומערכות מידע.
 • 75% מחברות ההזנק ו-83% ממשרות השכיר שבהן מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז.
 • ב-2015 כ-8.5% מחברות ההזנק הוגדרו כ'איילות' (Gazelles), והיו להן שיעורי צמיחה גבוהים של יותר מ-20% במספר משרות השכיר.
 • לחברות הזנק שקיבלו מענקי מו"פ מהמדען הראשי היו שיעורי שרידות גבוהים והן בעלות רמת פדיון נמוכה בממוצע.

דילוג לתוכן