ישראל 2020

מה השתנה בישראל בעשור האחרון ? כמה אנשים נוספו למדינה, כיצד השתנה השכר, כמה טסנו לחו"ל וכמה מאיתנו מרוצים ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

עסקים כלכלה ניהול
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

ישראל 2020 : מה השתנה בישראל בעשור האחרון ? כמה אנשים נוספו למדינה, כיצד השתנה השכר, כמה טסנו לחו"ל וכמה מאיתנו מרוצים ?
1. אוכלוסיית ישראל גדלה בעשר השנים האחרונות ביותר מ-1.5 מיליון תושבים (מ-7.55 מיליון בסוף 2009 ל-9.13 מיליון בסוף 2019).

2. מראשית 2010 ועד סוף 2019 הגיעו לישראל למעלה מ-230 אלף עולים. לצד העובדה שבישראל בשנים האחרונות שיעור פריון כולל גבוה (מספר הילדים שאישה צפויה ללדת במהלך חיה גדול מ-3.0) גדלה האוכלוסייה בקצב טבעי של כ-2% בשנה. על פי תרחיש בינוני – בשנת 2030 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות כ-11 מיליון ( 11.131.3 מיליון).

3. בשנת 2010 חיו בישראל 41% מכלל היהודים בעולם (5.803 מיליון מתוך 13.925 מיליון בעולם) ובשנת 2018 כ-45% (6.664 מיליון בישראל ביחס ל-14.705 מיליון בעולם).

4. בין השנים 2018-2010 נוספו למניין הערים הגדולות (למעלה מ-100 אלף תושבים) שכלל את ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, ראשל"צ, פתח-תקווה, אשדוד, באר שבע, נתניה, חולון, בני ברק, רמת גן, בת ים, רחובות ואשקלון) עוד שתי ערים – בית שמש (118,000 תושבים והעיר כפר סבא (כ-101,000 תושבים)

5.
6. תוחלת החיים בלידה עלתה בעשר שנים בקרב כלל האוכלוסייה ביותר משנתיים (מ-78.7 שנים בשנת 2008 ל-80.9 בשנת 2018).

7. אחוז כוח העבודה בשנת 2008 שעמד על 56.5% עלה בהדרגה ל-63.9% בשנת 2018, ושיעור הבלתי מועסקים נמצא באותה תקופה במגמת ירידה (מ-6.1% בשנת 2008 ל-4.0% בשנת 2018).

8. השכר הממוצע לשכיר עלה מ-7,921 ש"ח בחודש במחירים שוטפים בשנת 2008 ל-10,188 ש"ח בשנת 2018.

9. ההכנסה הכספית ברוטו לחודש של משק בית עלתה במחירים קבועים מ-15,170 ש"ח בשנת 2008 ל-21,063 ש"ח בשנת 2018. ההוצאה הכוללת לתצרוכת עלתה במחירים קבועים מ-14,036 ש"ח בשנת 2008 ל-16,475 ש"ח בשנת 2018. הרכב ההוצאה נשאר דומה (כ-60% מההוצאה על דיור, מזון ותחבורה ותקשורת).

10. מחיר ממוצע של דירה בבעלות, המבוסס על עסקאות (ארצי) הכפיל את עצמו מ-774 אלף ש"ח בשנת 2008 ל-1534.4 אלף ש"ח בשנת 2018 ומחיר ממוצע חודשי של שכר דירה חופש עלה מ-2,330 ₪ ל-3,870 ₪ באותן שנים.

11. אחוז הנבחנים ברמה של חמש יחידות לימוד מתוך כלל הנבחנים לתעודת בגרות עמד בשנת 2008 (שנת הלימודים תשס"ח) על 14.1% במתמטיקה ו- 34.6% באנגלית. בשנת 2018 (שנת הלימודים תשע"ח) עלו אחוזים אלה ל-17.1% ו- 42.9% בהתאמה.

12. אורך הדרכים הסלולות גדל מ-18,100 ק"מ בשנת 2008 ל-19,800 ק"מ בשנת 2018 ומספר כלי הרכב שנעים עליהן זינק ביותר ממיליון (מ-2.4 מיליון ל-3.5 מיליון).

13. מספר יציאות הישראלים הכפיל את עצמו בין השנים 2018-2008 (מ-4.2 ל-8.5 מיליון), ומספר כניסות המבקרים (הכולל תיירים ובשיוט) גדל בצורה משמעותית באותן שנים (מ-3.0 ל-4.4 מיליון).

14. בקרב בני 20 ומעלה חלה עליה בשביעות הרצון מהמצב הכלכלי: בשנת 2008 54.9% דיווחו כי הם מרוצים או מרוצים מאוד ובשנת 2018 63.4%. שיעור המרוצים והמרוצים מאוד מחייהם נשאר גבוה, 86.4% ו-88.9% בהתאמה.

דילוג לתוכן