מה מאפיין את ההיבטים הרגשיים של העובד הישראלי ?

מה המעורבות הרגשית של העובד הישראלי בעבודה? עד כמה הוא חש שעבודתו מונוטונית ? כמה מהעובדים עוסקים בעבודה הנוגדת את ערכיהם ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

עסקים כלכלה ניהול
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

מאפייני עבודה ואיזון עבודה-חיים בקרב עובדים בישראל

במסגרת הסקר החברתי 2016 נבחנים נושאים שונים בהרחבה. בשנת 2016 נבחנו הנושאים תנאי עבודה ובטיחות בעבודה, התארגנויות עובדים וזכויות עובדים.הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחתה של האוכלוסייה בישראל בנושאי דיור, בריאות ובעיות בתפקוד יומיומי, דת ורמת דתיות, לימודים והשכלה, שימוש במחשב ובאינטרנט, תעסוקה, יציאה לנופש, קשרים חברתיים, פעילות התנדבותית, שביעות רצון מתחומים שונים ומצב רגשי, מצב כלכלי והכנסות. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה. בינואר עד דצמבר 2016 רואיינו כ-7,050 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5.4 מיליון איש בגילים האלה.

הכשרה בעבודה
באופן כללי, 76% מהמועסקים מעידים כי עבודתם כרוכה בלמידה של דברים חדשים. כמו כן, תנאי העבודה של 40% מהשכירים כוללים השתתפות בתשלום עבור קורסים והשתלמויות.
31% מהמועסקים השתתפו בשנה האחרונה בקורס או בהכשרה מקצועית על מנת לשפר את המיומנויות שלהם בעבודה: 21% מהמועסקים בענפים יצרניים ו-33% מהמועסקים בענפי השירותים. ב-74% מהמקרים, המעסיק הוא ששילם עבור ההכשרה.
85% מהמועסקים אשר עברו הכשרה בשנה האחרונה, סבורים שההכשרה עזרה להם לשפר את העבודה, 75% טוענים כי הם חשים ביטחון מקצועי רב יותר בעבודה הודות להכשרה. 62% חשים כי הסיכויים שלהם לתעסוקה עתידית השתפרו הודות להכשרה: 63% מהגברים ו-60% מהנשים; 59% מהיהודים לעומת 90% מהערבים. בקרב המועסקים היהודים שעברו הכשרה 65% מהחרדים חשו כך לעומת 54% מהחילונים.

מעורבות בתהליכי עבודה
מרבית המועסקים, 84%, סבורים כי הם עושים עבודה מועילה תמיד או לעיתים קרובות. 15% נוספים סבורים כי עבודתם מועילה מדי פעם או אף פעם לא.
88% מהמועסקים מעידים כי יש להם שליטה על סדר המשימות שלהם בעבודה: 94% מהעצמאים ומרבית השכירים (87%). ל-90% מבעלי משלח יד אקדמי ומנהלים, הנדסאים וטכנאים שליטה על סדר יומם.
85% מהמועסקים מדווחים כי באופן כללי עבודתם כרוכה בפתרון עצמי של בעיות בלתי צפויות. ל-92% יש שליטה על שיטות העבודה שלהם.
74% מהשכירים מדווחים כי מתייעצים איתם לפני שקובעים את משימותיהם. שיעור דומה מהשכירים (73%) מעורבים בתהליכי שיפור וארגון במקום עבודתם. כמו כן, 41% מהשכירים יכולים להשפיע לעיתים קרובות על החלטות אשר חשובות לעבודתם, 39% יכולים להשפיע מדי פעם או לעיתים רחוקות. 37% מהשכירים מדווחים כי במקום עבודתם לא מתקיימות ישיבות הנהלה בהן הם יכולים להביע דעתם על מה שקורה במקום העבודה.
ומה דעתנו על שותפינו לעבודה? ל-54% מהשכירים ניתנת האפשרות להביע דעה בבחירת שותפיהם לעבודה3: 84% מהמנהלים לעומת 50% מהפקידים ועובדי משרד. 87% מהשכירים מקבלים עזרה ותמיכה מעמיתיהם לעבודה3.

קצב עבודה
קרוב למחצית מהמועסקים (47%) עובדים רוב הזמן בלוחות זמנים קשיחים, גברים (50%) יותר מנשים (42%).
עבודתם של 78% כרוכה במשימות מונוטוניות, משימות שחוזרות על עצמן. 66% מהמועסקים דיווחו כי עבודתם כוללת משימות מורכבות, 88% מבעלי משלח יד אקדמאי, 83% מהמנהלים, לעומת 38% מעובדי מכירות ושירותים.
ל-91% יש שליטה על מהירות או קצב עבודתם. למעלה משליש (37%) נאלצים לעיתים קרובות להפסיק את משימותיהם כדי להתמודד עם משימות בלתי צפויות.

היבטים אישיים ורגשיים בעבודה
63% חווים מעורבות רגשית בעבודתם, 71% מהנשים ו-57% מהגברים. המעורבות הרגשית בעבודה עולה עם הגיל, 44% מהצעירים (24-20) חוו מעורבות רגשית בעבודתם, לעומת 70% בגיל 64-45. בעלי מקצועות אקדמיים ומנהלים חווים מעורבות רגשית בשיעורים גבוהים משמעותית (77% ו-73% בהתאמה), לעומת 29% מהעובדים הבלתי מקצועיים.
13% חשים כי עבודתם כוללת משימות אשר מנוגדות לערכים שלהם, 17% מעובדי מכירות ושירותים לעומת 10% מבעלי מקצועות אקדמיים ומנהלים.
41% מהמועסקים נאלצים להסתיר את רגשותיהם בעבודה, 45% מהנשים לעומת 37% מהגברים, 48% מהעצמאים לעומת 40% מהשכירים. 44% מהמועסקים בענפי השירותים נאלצים להסתיר את רגשותיהם: 58% מהמועסקים בשירותי בריאות רווחה וסעד, 53% מהמועסקים במינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון ו-52% מהמועסקים בשירותי חינוך. לעומתם 28% מהמועסקים בענפים יצרניים נאלצים להסתיר את רגשותיהם, 29% מהמועסקים בענף הבינוי ו-28% בתעשייה וחרושת.
כמעט מחצית מהמועסקים, 46%, חווים מתח או לחץ נפשי בעבודתם. 21% מהעצמאים ו-15% מהשכירים מדווחים על מתח ולחץ נפשי לעיתים קרובות.

איזון בין עבודה לחיים פרטיים
58% מרוצים מהאיזון בין הזמן שהם מקדישים לעבודה והזמן שהם מקדישים לתחומים אחרים בחייהם:
80% מהמועסקים בגיל 65 ומעלה לעומת 55% מבני 34-25;
71% מהערבים לעומת 57% מהיהודים;
68% מהחרדים לעומת 56% מהמסורתיים והחילוניים;
68% מהעובדים הבלתי מקצועיים לעומת 51% מהמנהלים;
76% מהעובדים במשרה חלקית לעומת 54% מהעובדים במשרה מלאה;
72% מבעלי הכנסה חודשית ברוטו עד 4,000 ש"ח, לעומת 53% מבעלי הכנסה מעל 7,500 ש"ח.
41% מהמועסקים, אינם מרוצים מהאיזון בין עבודתם לתחומי חיים אחרים.
36% מהמועסקים התקשו לתפקד במשפחה בגלל מחויבות לעבודה: 26% מבני 24-20, 44% מבני 44-35 ו-27% מבני 64-45.

39% מהנשואים לעומת 29% מהרווקים; 45% מהמנהלים לעומת 29% מהעובדים הבלתי מקצועיים; 42% מבעלי הכנסה מעל 7,500 ש"ח לעומת 22% מבעלי הכנסה עד 4,000 ש"ח.

49% מדווחים כי לא קשה לצאת מהעבודה כדי לטפל בעניינים אישיים או משפחתיים, 56% מהגברים לעומת 41% מהנשים; 40% מבעלי שכר עד 4,000 ש"ח ברוטו לחודש, לעומת 62% מבעלי שכר של 14,000 ש"ח ומעלה.
36% מהמועסקים עבדו לפחות פעם בחודש בזמנם הפנוי על מנת לעמוד בדרישות העבודה: 53% מבעלי משלח יד אקדמי והמנהלים, לעומת 23% מעובדי מכירות ושירותים והעובדים המקצועיים בבינוי ובחקלאות.

דילוג לתוכן