תעסוקה בהיי טק בישראל

מי מועסק בהיי טק בישראל? אילו מקצועות דומיננטיים? מה הפערים בין נשים לגברים ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

עסקים כלכלה ניהול

נתוני הלמ"ס מגלים: חצי מהעובדים בהיי-טק למדו הנדסה ואדריכלות (49.9%), כרבע (23.0%) למדו מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, 9.8% למדו מדעי החברה ו-6.0% למדו עסקים וניהול.

מנתונים שמפרסם הלמ"ס עולה שלא נמצא הבדל מובהק בין אוניברסיטאות למכללות אקדמיות במידת הקשר בין לימודים לתעסוקה בקרב אלה שלמדו מקצועות היי-טק ומועסקים בהיי-טק. עוד מתחוור מן הנתונים כי 15.3% מאלה שהחלו ללמוד תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בתשע"א היו מועסקים בהיי-טק ו-16.8% השתלבו בענפי ההיי-טק.

על פי הפרסום אחוז החילוניים (לא דתיים) בקרב יהודים שהחלו ללמוד מקצועות היי-טק בתשע"א (63.4%) גבוה באופן משמעותי מחלקם היחסי בקרב כלל היהודים בגילי 34-25 (40.9%). אחוז החרדים, הדתיים, המסורתיים-דתיים והמסורתיים הלא דתיים שלמדו מקצועות היי-טק היה נמוך באופן משמעותי משיעורם באוכלוסייה.

8.1% מהנשים שלמדו לתואר ראשון מועסקות בהיי-טק לעומת 23.7% בקרב הגברים (פי שלושה לערך). מאידך, אחוז הנשים המועסקות בהיי-טק (72.3%) ולמדו מקצוע היי-טק אינה שונה באופן מובהק מגברים (76.1%).

אחוז המועסקים בהיי-טק בקרב אלה שלמדו מקצועות היי-טק במכללות האקדמיות (73.3%) נמוך רק במעט מאחוז ההשתלבות של אלה שלמדו מקצועות היי-טק באוניברסיטאות (77.5%). אך יש הבדל משמעותי בין אלה שלמדו הנדסת חשמל במכללות אקדמיות (52.0%) לאלה שלמדו מקצוע זהבאוניברסיטאות (79.8%).

אין הבדל מובהק באחוז המועסקים בהיי-טק בין אלה שלמדו מדעי המחשב במכללות האקדמיות(84.0%) לאלה שלמדו מקצוע זה באוניברסיטאות (82.8%).

12.0% מאלה שלמדו בתחום הלימוד מדעים ביולוגיים מועסקים בהיי-טק, וכך גם 10.8% מאלה שלמדו אומנות, אומנויות ואמנות שימושית, 6.3% מאלה שלמדו מדעי החברה ו-6.0% מאלה שלמדומינהל עסקים.

אחוז המועסקים בהיי-טק שלמדו את מקצועות ההיי-טק הנדסת מחשבים – מדעי המחשב (85.7%)ומדעי המחשב (80.4%) גבוה לעומת מקצועות ההיי-טק הנדסת אלקטרוניקה (57.5%) והנדסת חשמל (66.0%).

במקצועות הקרובים לתעשיית היי-טק אחוז המועסקים בהיי-טק גבוה יחסית בהנדסת תעשייה וניהול- 48.2%, בפיזיקה – 48.2% ובהנדסת מכונות – 36.6%.

אחוז המועסקים היהודים בהיי-טק שלמדו מקצועות היי-טק (76.5%) גבוה באופן ניכר מהאחוז בקרבערבים שלמדו מקצועות אלה (54.7%).

יותר ממחצית (53.8%) מאלה שלמדו מקצועות היי-טק (בתשע"א) הרוויחו יותר מ-13,000 ש"ח (נטו) בממוצע לחודש (בעת ביצוע הסקר בתשע"ח), לעומת 12% מאלה שלמדו מקצועות אחרים.

57.7% מהגברים שלמדו מקצועות היי-טק מרוויחים יותר מ-13,000 ש"ח (נטו) לעומת 41.3% בקרב נשים שלמדו מקצועות אלו.

אחוז המקבלים הכנסה גבוהה (יותר מ-13,000 ש"ח) מאלה שלמדו מדעי המחשב במכללות האקדמיות ועוסקים במשלח יד היי-טק (61.7%) אינו שונה באופן מובהק מאלה שלמדו באוניברסיטאות (62.4%).

85.0% מאלה שהחלו ללמוד מקצוע היי-טק (בתשע"א) היו ממליצים (בתשע"ח) במידה רבה עד רבה מאוד לחבריהם ללמוד את במקצוע היי-טק לעומת 64.4% מאלה שלמדו מקצועותSTEM ו-56.0% מאלה שלמדו מקצועות אחרים.

בקרב אלה שלמדו מקצוע היי-טק 62.9% דיווחו שהשליטה שלהם בשפה האנגלית טובה מאוד, לעומת 57.0% מאלה שלמדו מקצוע STEM ו-43.1% מאלה שלמדו מקצועות אחרים.

לשני שלישים (67.7%) מהסטודנטים החדשים במקצועות ההיי-טק (בתשע"א) באוניברסיטאות היהלפחות הורה אחד אקדמאי לעומת כמחצית (49.6%) מהסטודנטים החדשים במקצועות אלה במכללות האקדמיות.

דילוג לתוכן