עקרונות סיוע לעסקים שנפגעו מקורונה

מהם הקריטריונים לקבלת הסיוע לבעלי עסקים ולעצמאים שנפגעו במשבר הקורונה? כיצד עובדת תכנית העזרה לעסקים קטנים ועצמאים ומהם עקרונות תכנית הסיוע המורחבת לעצמאים ועסקים קטנים בסך 8 מיליארד שקל. הממשלה אישרה את תכנית הסיוע המורחבת לעצמאים ועסקים קטנים בסך 8 מיליארד שקל הכוללת:*

מענקים לעצמאים שמחזור המכירות שלהם ירד בלפחות רבע

2. מענק סיוע ייעודי לעצמאים בסך של 2.8 מיליארד שקל*

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי מורחב לעצמאים שמחזור המכירות שלהם יירד בהיקף של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני. הזכאות הורחבה גם לשכירים בעלי שליטה ועצמאים בעלי הכנסה חייבת של עד 1 מיליון שקל בשנה. המענק יעמוד על 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 שקל. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.

מענקי סיוע לעצמאים ועסקים שנפגעו במשבר הקורונה. אילוסטרציה: Pixabay DaphnaAM3884861
מענקי סיוע לעצמאים ועסקים שנפגעו במשבר הקורונה. אילוסטרציה: Pixabay DaphnaAM3884861

 

סיוע לעצמאים שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים בסך של 5.2 מיליארד שקל*

מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש”ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.

ומה על בני 67 ופלוס שאיבדו את מקום עבודתם בגלל מגפת הקורונה ? ממשלת ישראל אישרה את הצעת משרד האוצר להמשך מתן מענק ההסתגלות המיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם בעקבות משבר הקורונה בהתאם לכך הוחלט על מענק נוסף בחודש מאי של עד 4000 שקלים למפוטרים מחודשים קודמים.

 

תכנית סיוע בהיקף של 80 מיליארד שקלים

כפי שקבע חוק היסוד, הגיש הערב שר האוצר לממשלה תכנית המפרטת את הוצאות הסיוע למשק לשנת 2020. ההוצאה בגין הקורונה בשנת 2020 צפויה להיות בהיקף של מעל 50 מיליארד ש”ח. גובה התכנית הכללית עומד על סך של 80 מיליארד שקל.

כזכור, תכנית הסיוע הכלכלי כוללת 4 רבדים: מענה מידי (בריאותי ואזרחי), רשת ביטחון סוציאלית, סיוע להמשכיות עסקים והאצה. הנתח שאושר כולל רכיבים מכל ארבעת הרבדים.

התכנית כוללת בין השאר כ-10 מיליארד שקל למשרד הבריאות, כ-3.8 מיליארד שקל לעצמאים, 2.3 מיליארד שקל בעבור מענק פסח, 2.25 מיליארד שקל לפתרונות אשראי, 2.6 מיליארד שקל הנחות בארנונה לעסקים ו-0.2 מיליארד שקל בעבור שיפור השירות לאזרח באמצעות דיגיטציה.

לאחר אישור התכנית בממשלה התכנית תונח על שולחן הכנסת. כל שינוי בתכנית בהיקף העולה על 15% יהיה כפוף לאישור של ועדת הכספים של הכנסת.

 

המגזר הציבורי במתכונת חירום במהלך משבר הקורונה

עקב הארכת תוקף ההגבלות על כלל המשק ובמטרה להגדיל את היקף השירות הניתן לציבור תוך שמירה על בריאות העובדים, הנחתה הממשלה את המגזר הציבורי להיערך להחלת התו הסגול. הגופים במשרדי הממשלה והמגזר הציבורי יבחנו את הכשרת מרחבי העבודה בהתאם להנחיות הבריאותיות כך שתתאפשר הגעה של יותר עובדים למקומות העבודה.

על רקע ההקלות על פעילות העסקים הקטנים, מדגישים במשרד הבריאות את הצורך להמשיך ולשמור על ההנחיות והוראות התקנות. |שותפות הציבור תאפשר את המשך קיום השגרה בצל הקורונה.|

ממשרד הבריאות נמסר כי מעתה, יוקנו למפקחים ברשויות המקומיות סמכויות לאכוף את הכללים הקבועים בתקנות לרבות אכיפה בחנויות על בעל חנות שלא להכניס אדם שאינו חובש מסיכה. עסק שיפר את הכללים חשוף לקנס של 2,000 ש”ח.

 

*