פנוטיפ

פנוטיפ – Phenotype הינו הביטוי החיצוני בדמות תופעות ברות הבחנה או מדידה של של תכונות מסוימות ביצור כלשהו. הפנוטיפ – הביטוי של תכונות מסוימות, נקבע על ידי גורמים גנטיים וגורמים סביבתיים. פנוטיפ לעומת גנוטיפ: בגנוטיפ מדובר בכלל הגנים אשר מאפיינים תכונה כלשהי אך לאו דווקא באים לידי ביטוי פנוטיפי חיצוני.

ההשפעות של הסביבה ושל הגנים הם היוצרות את התכונות שלנו. את הפנוטיפ. השפעות אלה מעצבות את מי שאנו כבר מרגע ההתעברות של תא הביצים והזרע. לאחר מכן במהלך ההריון, השפעות חיצוניות בסביבת העובר המתפתח משפיעות על הפנוטיפ לצד השפעות הגנים והביטוי שלהם.

השפעות אלה על הגנוטיפים שלנו, כבני אדם ושל כלל היצורים החיים, ממשיכות במהלך כל חיינו. הביטוי הגנטי והסביבה משפיעים על התכונות המאפיינות אותנו.

 

הסבר מה זה פנוטיפ ומה הם פנוטיפים ?