פניות לוועדה להפסקת הריון

פניות לוועדות להפסקת היריון

כמה מתוך הפניות לוועדות להפסקת הריון אושרו ? מה גילאי הנשים העורכות הפלה חוקית ? באיזה שלב מאושרות ההפלות ? הלמ”ס מפרסם נתונים על פניות לוועדות להפסקת הריון בשנת 2011 . הפניות נעשו על פי חוק העונשין (הפסקת היריון) 1977. כל הנתונים המופיעים מבוססים על הפסקות היריון חוקיות. לצד זאת קיימת פעילות עניפה של הפסקות הריון לא חוקיות הנערכות באופן פרטי על ידי רופאים מומחים שלא בכפוף להחלטות וועדות להפסקת הריון.

הריון. מקור: ויקיפדיה ברישיון. מאת Petercantfail
הריון. מקור: ויקיפדיה ברישיון. מאת Petercantfail

מן הממצאים עולה כי ב2011 נרשמו 18,974 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. שיעור הפניות היה 10.3 ל-1,000 נשים בגיל הפריון (49-15), נתון המשקף ירידה לעומת השיעור ב-2010 (10.8).
מן הממצאים עולה עוד כי שיעור הפניות ירד עם השנים מ-18.6 ב-1988, ל- 10.3 ב-2011. מרבית הירידה התרחשה עד 1996, משנה זו הירידה מתונה.
עוד עולה כי כמעט כל הפניות לביצוע הפלה – 99.1% -אושרו ע”י הוועדות. מן הנתונים שפורסמו עולה כי L

• 11.7%מהפניות הן של נשים עד גיל 19
• 44.6% מהפניות הן של נשים רווקות, 43.6% של נשואות, 11.2% של גרושות ו-0.5% של אלמנות.

• שיעורי הפניות לוועדות להפסקת היריון (ל-1,000 נשים בגילים 49-15) של הנשים המוסלמיות (6.1) והדרוזיות (6.0) נמוכים יותר מאלו של היהודיות (11.0) והנוצריות (11.3).
• סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון הוא היריון מחוץ לנישואין (49.9% מהפניות).

• 20.3% מהפניות נתמכות בסעיף “סיכון למום גופני או נפשי בעובר”

• 87.8% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד סוף שבוע 12)

הנתונים להלן מבוססים על טופסי בקשה לאישור הפסקת היריון, שמגיעים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהוועדות לאישור הפסקות היריון. הטפסים כוללים פרטים אישיים של הפונה, פרטים דמוגרפיים חברתיים, פרטים על הריונות קודמים, מספר ילדים, פרטים רפואיים, החלטת הוועדה, סעיף החוק במקרה והבקשה אושרה, וממצאים פתולוגים או מחלות גנטיות אם נמצאו בבדיקות הריון. כמו כן כוללים הטפסים את ספח אישור ביצוע הפסקת ההיריון.