צוותי רפואה מחויבים להתחסן

חוזר חדש של מנכ”ל משרד הבריאות מחייב את עובדי מערכת הבריאות בישראל ותלמידי מקצועות הבריאות להתחסן כנגד נגיף הקורונה.

בחוזר החדש מנכ”ל משרד הבריאות קובע שכל צוותי הבריאות מחויבים להתחסן נגד קורונה. החובה מוטלת על פי משרד הבריאות, לאור זמינתם ויעילותם של החיסונים כנגד קורונה וההיצע לכלל האוכלוסייה.

עד כה לא חלה חובה על צוותי הרפואה הישראלים להתחסן. כעת, עובדי מערכת הבריאות מחויבים להתחסן. כך על פי חוזר מנכ”ל חדש. גם תלמידים במקצועות הבריאות יחויבו להתחסן נגד נגיף הקורונה. חוזר זה מרחיב את חוזר מנכ”ל משרד הבריאות משנת 2016 בו נקבעו חיסון נחוצים לעובדי מערכת הבריאות.

חובת חיסון לעובדי מערכת הבריאות

חוזר מנכ”ל המשרד, חזי לוי הדגיש כי עובדי מערכת הבריאות שלא חוסנו לא יוכלו לעבוד עם חולים במחלות שונות במוסדות רפואיים. כך למשל עובדי מערכת הבריאות אשר עובדים עם חולי סרטן, פגים, מושתלי מח עצם.  במקרים חריגים וכשאין לעובד תחליף זמין, יוכל מנהל מוסד רפואי לאשר עבודתו של מי שלא חוסן.

פרופסור לוי התווה עוד כי אדם שחוסן מחוץ לגבולות ישראל יבצע בדיקה סרולוגית על מנת שימצא חיובי וכך ייחשב כמי שמחוסן כנגד קורונה.

עד כה חוסנו בישראל קרוב ל3.5 מליון איש במנה השניה של החיסון. במנה הראשונה של החיסון חוסנו 4.7 מליון ישראלים. למרות מספר החיסונים, נגיף הקורונה ממשיך להתפשט בישראל, במיוחד בקרב מי שלא התחסנו. ביממה האחרונה אובחנו 4624 חולים חדשים בקורונה. עד כה אובחנו בישראל מעל 780,000 ישראלים. בבתי החולים מאושפזים כיום 729 חולים במצב קשה. מתוכם 268 חולים במצב קריטי ו234 מונשמים.

מתחילת מגיפת הקרונה נפטרו במצטבר בישראל 5779 איש. אחוז הבדיקות החיוביות אתמול היה 5.2%. אתמול התבצעו בישראל מעל 90,000 בדיקות קורונה.