ציטוזין

ציטוזין –  הינה תרכובת בסיס חנקנית המשמשת רכיב מפתח בחומצות גרעין התא. כאשר ציטוזין מתחבר בקשר כימי קוולנטי של מולקולת סוכר לקבוצה כהלית, הנוקלאוטיד ציטידין מתקבל. חומצות הגרעין וביניהן ציטוזין, אדנין וגוונין הן תרכובת אורגנית שנמצאות בכל תא אשר מהווה את החומר הגנטי של היצורים החיים בטבע. ציטוזין מאוית בלעז Cytosine. ציטוזין מסומן בתחום הגנטיקה באות המתחילה את המילה C. ציטוזין נגזר מפרימידין – קבוצת תרכובות אורגניות חנקניות הטרוציקלית משושה.

מהו ציטוזין ומהו המבנה של בסיסי DNA – ATCG