צנטרומר Centromere

צנטרומר – Centromere – שמו של האזור שמתפקד כגורם משמעותי בבקרה של גנים וחיבור של כרומוזומים הומולוגיים בשלב של חלוקת התא. מקור השם הוא במילה מרכז בלעז. אולם מיקומו של צנטרומר אינו במרכז הכרומוזום. צנטרומר הוא אזור בו מתבצע החיבור של כרומטידות אחיות ביניהן. זאת בזמן שהכרומוזום נמצא מצב משוכפל, במועד תהליך חלוקתו של התא. הצנטרומר מצוי במיקום שבו כישור התא נעשה בזמן חלוקה תאית. כישור התא הבנוי מחלבונים שמניעים את הכרומוטידות למיקומים מנוגדים ולניתוקן לכיווני תאי הבת, בשילוב הצנטרומר מכונים קינטוכור.  קינטוכור – בעברית מַחְבַּר הַכִּישׁוֹר או באנגלית  Kinetochore.

כאשר קיימים ליקויים בקוד הגנטי של הצנטרומר, עלול להווצר פגם של היפרדות לא תקינה של כרומטידות בשל החלוקה של התא. פגם כזה עלול ליצור תאי בת עם מספר שונה של עותקים של כל כרומוזום. פגם זה הוא חמור. תסמונת מוכרת הידועה בשם תסמונת דאון היא תוצר של עתוק שלישי של כרומוזום שמספרו 21 הנוצר בהתחלקות תאית זו ונמצא כעותק שלישי במקום שניים בכל תאי הגוף ויוצר ליקויים שונים כמו עיכוב התפתחותי, קושי בדיבור והפרעות רפואיות שונות.

 

אריזת הDNA: מהו צנטומר, הטרוכרומטין, טלומר ?