קו גנטי טהור Pure Strain

קו גנטי טהור Pure Strain. הוא זהות גנטית בין פרטים המשתייכים לאותה קבוצה. כלומר קיומו של קו תורשתי הומוזיגוטי .

זאת כתוצאה מקשר של רבייה בה אללים של הורים הומוזיגוטיים עוברים לצאצא בגנטיקה.

כך הצאצא ניחן באותם מאפיינים גנטיים ותכונות. זאת בשונה משילוב של אללים הומוזיגוטיים היוצרים צאצאים שאינם בעלי קו גנטי טהור בזהות להוריהם.

הסבר מהי הכלאת קו גנטי טהור Pure Strain