קשר פפטידי Peptide bond

קשר פפטידי – Peptide bond קשר זה הינו קשר כימי אמידי בין שתי אל מתכות שמשתפות אלקטרוני ערכיות ביניהן בין שתי חומצות אמינו. חומצות אמינו הן תרכובות הבסיס של החלבונים בגופנו. חיבור שני חומצות אמינו מכונה קשר פפטידי. חיבור שתי חומצות האמינו נעשה בתגובת דחיסה.

במהלך החיבור נפלטת מולקולת מים יחידה. במהלך יצירת קשר פפיטידי נוצר קשר בין אטום פחמן, מימן, חנקן וחמצן.

די פפטיד הוא הכינוי של שתי החומצות המחוברות. שלוש חומצות אמינו מחוברות מכונות טריפפטיד. עשרות אמינו מחוברות ולא יותר מ50 מכונות פוליפפטיד.

חלבון הוא מצב בו יש קשר פפטידי בין יותר מחמישים חומצות אמינו.

 

מהו הקשר הפפטידי וכיצד הוא נוצר?