רוב האזרחים הוותיקים מרוצים מהחיים

לרגל יום האזרח הוותיק הבין לאומי מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים מהסקר החברתי 2018 אודות האזרחים המבוגרים בישראלים ומצבם. מן הממצאים עולה כי  87% מבני גיל 65 ומעלה בישראל מרוצים מחייהם – 31% ‘מרוצים מאוד’ ו-56% נוספים ‘מרוצים’.

רבע מהמבוגרים לא מצליחים לכסות את הוצאותיהם.

ומה באשר למצב הבריאותי של המבוגרים בישראל ? מן הממצאים עולה ש- 42% מעריכים שמצב בריאותם לא טוב. 43% מהמבוגרים בסקר מדווחים על בעיה בריאותית או פיזית אשר מפריעה להם בתפקוד יומיומי: 39% מהגברים ו-47% מהנשים.

התעמלות בגיל מבוגר. ג.קרטר בריצה. מקור: ויקיפדיה.
התעמלות בגיל מבוגר. ג.קרטר בריצה. מקור: ויקיפדיה.

ביחס לנושאים הכלכלים מצבם של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל – מן הפרסום עולה כי שלושה רבעים (76%) מבני 65 ומעלה מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות (בהן הוצאות מזון, חשמל וכו’), ואילו שיעור של 23% אינם מצליחים.

87% מהאזרחים הוותיקים מרוצים מהחיים.29% חשים בדידות.

עוד עולה לגבי תעסוקתם של אזרחים וותיקים כי מחצית מביניהם שאינם עובדים (48%), מתקיימים בעיקר מקרן פנסיה או מחסכונות שלהם או של בני זוגם; 45% מתקיימים בעיקר מקצבאות של המוסד לביטוח לאומי או של משרד ממשלתי אחר.

בסוף שנת 2018 מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל מיליון ו-56 אלף איש, מתוכם 586 אלף נשים ו-470 אלף גברים. כ-41% מהאזרחים הוותיקים הם בני 75 ומעלה. בשנת 2018 התווספו לקבוצת האזרחים בני 65 ומעלה ילידי שנת 1953.עוד עולה מנתונים שפרסמה הלמ”ס כי תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל נמשך באופן הדרגתי; עם קום המדינה היה חלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה 4% בלבד, בשנת 2018 – 11.8%, ובשנת 2040 חלקם צפוי לעלות לכ-14% (קרוב לשני מיליון איש). מנתוני הלשכה עולה כי אצל אוכלוסיית היהודים והאחרים בני 65 ומעלה, 29% נולדו בישראל (מתוכם 4% הם ילידי ישראל שגם אביהם יליד ישראל). כלומר, האוכלוסייה הוותיקה היא ברובה של ילידי חו”ל. הנתונים מצביעים על כך שרוב האזרחים הוותיקים נשואים (60%) ורבע מהאזרחים הוותיקים הינם אלמנים.

חשים חוסר בטחון ללכת באזור המגורים בחשיכה

מן הנתונים המתפרסמים עולה עוד כי 17% מהאזרחים המבוגרים מרגישים ‘לא כל-כך בטוח’ או ‘בכלל לא בטוח’ ללכת לבד בחשיכה באזור מגוריהם, 9% מהגברים ו-24% מהנשים; 12% מדווחים שהם לא יוצאים מביתם בחשיכה – מרביתם נשים 6% מהגברים לעומת 18% מהנשים). הנתונים מצביעים על כך שאוכלוסית האזרחים הוותיקים מצויה בסיכון מוגבר לתאונות דרכים והם היוו  25% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2018, לעומת 29% בשנת 2017.

הנתונים המתפרסמים מעלים כי כשני שליש מהאזרחים מעל גיל  65 משתמשים ברשת האינטרנט (62% לעומת 89% בקרב הצעירים יותר), וניכר שבמהלך השנים ניכרת עליה בשיעור המשתמשים. לצד זה עולה כי רק רבע עושים שימוש ברשת בפעולות בנקאיות ותשלומי חשבונות; 21% משתמשים ברשת לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה כגון הורדת טפסים, קבלת אישורים.