רוטשטיין לא יעסוק בגיוס כספים עבור הדסה

פשרה בין ארגון נשות הדסה לפרופ’ רוטשטיין – לא יעסוק בגיוס כספים עבור ארגון נשות הדסה ובית החולים

פתרון למשבר מול הפרופסור זאב רוטשטיין: לאחר המשבר שהתגלע בין ארגון נשות הדסה, בראשות הנשיאה היוצאת, אלן הרשקין והנשיאה הנכנסת, רודה סמולאו נפגש מנכ”ל משרד האוצר, שי באב”ד, ומנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, עימן בצוותא עם יו”ר דירקטוריון בית החולים הדסה על מנת להבטיח את היציבות הניהולית הנדרשת לבית החולים תוך הבטחת יחסי עבודה מקצועיים ותקינים בין כלל הגורמים הפועלים להבראת בית החולים, והמשך מיצובו כבית חולים מוביל בארץ ובעולם.

ממשרד הבריאות נמסר כי במפגש “הדגיש ארגון נשות הדסה את החשיבות הרבה לעתידו של בית החולים גם אחרי סיום תקופת הסכם ההבראה בעוד כשנה, ואת החשיבות במחויבות ארוכת טווח מצד המדינה לבתי החולים של הדסה המשרתים ציבור גדול של מעל למיליון מטופלים מדי שנה, והמשך התמיכה התקציבית גם מצד המדינה. נציגות הארגון ציינו גם את הצורך בבניית מבנה ארגוני שיבטיח המשכיות ניהולית תקינה של בתי החולים של הדסה בעתיד. מנכ”לי משרדי הבריאות והאוצר ציינו כי הם שותפים למחויבויות אלה לטובת בתי החולים של הדסה.” עוד נמסר כי “בישיבה הוסכם, שבמטרה להביא לאיזון הנכון ושמירה על יציבות כאמור ובכפוף לאישורים הנדרשים על ידי כל הצדדים, מנהל בית החולים הדסה ימשיך בתפקידו, בהתאם לתנאים בהסכם העסקתו, ויעסוק בניהול בית החולים והשלמת יישומו של הסכם ההבראה והיערכות לתקופה שתחל מתום תקופת ההסכם. עוד הוסכם, כי כפי שהיה מקובל עד כה, ארגון נשות הדסה יוביל וינהל בלעדית ובהתאם לשיקול דעתו את כל נושא התרומות עבור בתי החולים של הדסה, וזאת למען עתידו של בתי החולים וכן כי ארגון נשות הדסה יהיה הגורם היחיד שינהל את הנכסים שהזכויות בהם מצויים בבעלותו.”

נשיאות ארגון נשות הדסה, אלן הרשקין ורודה סמולאו ציינו כי הן הגיעו לישראל על מנת לתמוך בפתרון הסוגיות הללו הקריטיות לבית החולים. לדבריהן: “המשימה שלנו היא לתמוך בצורה הטובה ביותר בבית החולים ותושבי ירושלים וישראל ואנו עושות זאת כבר למעלה מ-100 שנים. אנו מברכות על המחויבות אותה הביעו במהלך הפגישה מנכ”לי משרד האוצר והבריאות לבית החולים והמשך התמיכה בו. לאור סוגיות קשות שעלו לאחרונה באשר להתנהלות מנכ”ל בית החולים הבהרנו בפגישה, כי תפקידו של המנכ”ל הוא אחד ויחיד, לנהל את בית החולים על הצד הטוב ביותר.”

שי באב”ד מנכ”ל משרד האוצר ציין כי |יציבותו של בית החולים והמשך צמיחתו, במסגרת תוכנית ההבראה, נמצאים בראש סדר העדיפויות. אני מודה לנציגות ארגון נשות הדסה על שהגיעו מארה”ב לישראל כדי לדון ולמצוא את הדרכים לשמור על בית החולים במסלול ההבראה. תודה מיוחדת גם למנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, העושה ימים כלילות במאמץ לשפר ולחזק את מערכת הבריאות בישראל ובכלל זה גם תרם להגעה לפתרון מהיר בעניין בית החולים הדסה.|

מנכ”ל משרד הבריאות הצטרף לדברים ובירך על הפתרון שנמצא “אני שמח שבסוף התקבלה ההחלטה הנכונה עבור בית החולים, הנדרש ליציבות ניהולית בתקופה המורכבת בה נמצא בית החולים ומערכת האשפוז בעת הזאת”