תורשה רצסיבית

תורשה רצסיבית – העברת גנים מאורגניזם אחד לצאצאיו, בתהליך בו תכונה של הצאצא מתבטאת כאשר שני גנים רצסיביים שמקורם בשני ההורים, משתלבים. כלומר תורשה רצסיבית היא תוצאה של עותק אחד של גן של כל הורה שהינו עותק של גן רצסיבי. כך תבוא לידי ביטוי תכונה של גן רציסיבי.

תורשה זו שונה מתורשה דומיננטית. בתורשה דומיננטית לעומת רציסיבית, גם אם רק הורה אחד נושא גן דומיננטי, הגן הרצסיבי לא יבוא לידי ביטוי אלא הדומיננטי. כך תבוא לידי ביטוי תכונה של הגן הדומיננטי.

חוקי התורשה ומהי תורשה רצסיבית או דומיננטית