חומרי הדברה בחקלאות ובתברואה

מהו היקף השימוש בחומרי הדברה בחקלאות הישראלית?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

תזונה
ריסוס מזון. מקור: ויקיפדיה. תמונה באדיבות USDA משרד החקלאות האמריקאי. מאת: Charles-ORear

שימוש חומרי הדברה בחקלאות ובתברואה

מחקרים רבים מצאו קשר ישיר ועקיף בין חשיפה של בני אדם לחומרי הדברה לבין תחלואה במגוון מחלות לרבות סרטן.

מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי חומרי הדברה מתחוור כי  
• בשנים 2013-2011 נמכרו בישראל כ-6,000 טונות חומר פעיל מתכשירי הדברה לשימוש בחקלאות, בממוצע לשנה. ירידה של כ-14% לעומת השנים 2010-2008 (כ-7,000 טונות בממוצע).
• יעדי השימוש העיקריים לאורך השנים הם קטילת פטריות וחיידקים, אידוי קרקע, קטילת עשבים וקטילת חרקים ואקריות. מכירות החומר הפעיל בתכשירים ליעדים אלו מהוות יותר מ-93% מסך המכירות בשנים הנסקרות.
• בשנת 2013, 35% מסך המכירות של חומר פעיל יועדו לקטילת פטריות וחיידקים, 26% – לאידוי קרקע, 23% – לקטילת עשבים וחומרים מְשַלכים ו-9% – לקוטלי חרקים ואקריות.
• בשנת 2013 נמכרו 591 סוגי תכשירים ליעדים השונים. מספר סוגי התכשירים הרב ביותר נמכר ליעדים הבאים: קטילת חרקים ואקריות (161), קטילת פטריות וחיידקים (150) וקטילת עשבים וחומרים משלכים (120).
• בין השנים 2010 ל-2013 כמות המכירות של החומר הפעיל בקוטלי פטריות הייתה נמוכה בכ-19%, באידוי קרקע חלה עלייה של כ-11%, בקוטלי עשבים וחומרים משלכים חלה עלייה של כ-9% ובקוטלי חרקים ואקריות – ירידה של כ-53%.
• היחס בין כמות החומר הפעיל (בחומרי הדברה) שנמכרה לבין שטח הגידולים החקלאיים בשנת 2013 ירד בכ-20% לעומת שנת 2010 (מ-2.6 ל-2.1, בהתאמה).
תברואה
• בשנת 2013 נמכרו בישראל כ-110.5 טונות חומר פעיל מתכשירי הדברה לשימוש בתברואה, ירידה של כ-20% לעומת שנת 2010.
• יעד השימוש העיקרי לאורך השנים הוא קטילת חרקים לא מעופפים (80%).

חומר הדברה הוא חומר או תערובת של חומרים המיועדים לביעור נגעים המזיקים לגידולים חקלאיים, לסביבת האדם ולחיות המשק והמחמד. מרבית חומרי ההדברה הקיימים כיום הם חומרים כימיים אולם יש גם חומרי הדברה ביולוגיים המופקים מרעלנים מן החי ומן הצומח.

ניתן למיין חומרי הדברה על פי מאפיינים שונים: יעד החומר, הרכבו הכימי, אופן יישום החומר ועוד. יעדי הפעולה העיקריים של חומרי ההדברה הם קטילת חרקים בשלבי ההתפתחות השונים, קטילת עשבים הגוזלים יסודות הזנה מהצומח, קטילת פטריות וכן קטילת מכרסמים מזיקים.
אופן יישום החומר (גז, תרסיס, מוצק, נוזל ועוד) משפיע על פעולת החומר הרעיל בתכשיר ההדברה (החומר הפעיל) בייעודים השונים.
התאמת החומר לשימוש מתבצעת על ידי הוספת חומרי עזר הנקראים תוספים ממיסים, מְשַטחים, אבקות למיניהן ועוד.
תכשירי ההדברה מחייבים אישור מקדים ותהליך רישום במשרדי הממשלה השונים (משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה) המפקחים על אופן פעולת התכשיר, ייעוד התכשיר וקביעת כללי בטיחות הנהוגים לגבי כל תכשיר ותכשיר.

השימוש בחומרי הדברה הוא צורך חיוני לחקלאות האינטנסיבית, במיוחד בשל האקלים החם בישראל המאופיין בהתרבות מהירה של מזיקים. עם זאת, חומרי ההדברה עלולים לפגוע במערכות הטבעיות הקיימות בסביבת המשק החקלאי וכן באיכות האוויר, במקורות המים, בקרקע ובבריאות האוכלוסייה..
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביצעה בשנים 2015-2014 סקר חומרי הדברה בחקלאות, בתברואה ובווטרינריה. הסקר מתייחס לשנים 2013-2011 ומהווה חלק מסדרת פעולות המתבצעות במסגרת חברותה של ישראל בארגון ה-OECD. הסקר האחרון שעסק בחומרי הדברה לחקלאות נערך על ידי הלמ"ס בשנת 2011. בשלב זה מוצגים ממצאי הסקר המתייחסים לחומרי הדברה בחקלאות ובתברואה בלבד. כלל ממצאי הסקר יוצגו בפרסום שיצא לאור בקרוב.

הסקר כולל את החברות המייצרות ו/או המייבאות חומרי הדברה בישראל, מספק מידע על כמויות המכירה והיבוא של חומרי ההדברה ונועד לסייע בזיהוי מגמות ותהליכים בשיווק חומרי ההדברה בארץ. בנוסף הסקר מאפשר להשוות את הנתונים עם מדינות אחרות.
במסגרת הסקר נשלחו שאלונים אל כ-97 חברות לצורך קבלת כמויות מכירה של תכשירי חומרי הדברה המאושרים ע"י משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה. לאחר קבלת המידע נערך ניתוח של הנתונים לפי כמויות והרכבים כימיים של התכשירים.

דילוג לתוכן