41 תכונות אישיות

תכונות אישיות כוללות את המאפיינים האישיותיים של האדם שהינם דפוסי חשיבה, רגש והתנהגות. אנשים נבדלים זה מזה בסט תכונות האישיות שלהם. המקור לשוני בתכונות האישיות בין אנשים שונים נעוץ בהיבטים תורשתיים נורשים ובהיבטים סביבתיים נרכשים. כלומר תורשה – הגנים שאנו נולדים איתם משפיעים על תכונות האישיות שלנו. ולצד זה גם חוויות, חינוך, סביבה הם המעצבים את תכונות האישיות שלנו.

תכונות אישיות. צילום: Yogendra Singh Pixabay
תכונות אישיות. צילום: Yogendra Singh Pixabay

תכונות אישיות מסווגות לפי האדפטיביות שלהן והאיזון שבו אנו מפעילים אותן. תכונה אישיותית יכולה להועיל לנו מאד אך כשהיא מופעלת באופן מוגזם היא הופכת לנטל על האדם או על הסביבה ואז היא כבר אינה אדפטיבית. כלומר התכונה אינה מסייעת להתאמת הפרט, הסתגלותו או התמודדותו עם הסביבה ולכן אינה מועילה ונחשבת תכונת אישיות או תכונת אופי חיובית אלא שלילית. לצד זה ישנם סיווגים סובייקטים חברתיים נורמטיביים שמסווגים תכונות אופי מסוימות כטובות יותר או פחות. למשל תכונה כמו נאמנות מסווגת כחיובית בהיבטים החברתיים אולם יש שיטענו כי היא יכולה לפגוע בהיבטים מסוימים ולגרום למעט מידי ביקורתיות בתוך יחסים.

רשימת תכונות חיוביות

כאשר מתייחסים לתכונות אישיות ניתן למנות תכונות אופי, מאפיינים אישיותיים, תכונות והיבטים פסיכולוגיים קבועים המאפיינים אדם. חלק מתכונות אישיות מאופיינות על ידי תאוריות ומודלים פסיכולוגיים וביולוגיים. כך למשל חלק מהתכונות קשורות למודלים כמו מודל חמש התכונות הגדולות, של קוסטה ומקריי או תאוריית התכונות של אייזנק:

 • חברותיות
 • מופנמות
 • מוחצנות
 • דרמטיות
 • נוירוטיות
 • נאמנות
 • אדישות
 • מצפוניות
 • רגזנות
 • נוירוטיות
 • נעימות
 • סבלנות
 • חריצות
 • הגינות
 • רכושנות
 • התנשאות
 • פתיחות
 • מוסריות

אולי יעניין אותך גם:

 

 • ביקורתיות
 • דחיינות
 • אמון
 • ציניות
 • דאגנות
 • נוקשות
 • עצלות
 • אחריות
 • דייקנות
 • אובססיביות
 • התמדה
 • עמידות
 • סקרנות
 • פסיביות
 • פסימיות
 • מנהיגות
 • אופטימיות
 • פרו אקטיביות
 • אימפולסיביות
 • אנליטיות
 • יוזמה
 • אסרטיביות
 • יצירתיות