45% מאנשים עם מוגבלויות לא מועסקים

היום הבינ”ל לאנשים עם מוגבלויות: 780 אלף בעלי מוגבלויות בוגרים חיים בישראל. 45% מהם אינם מועסקים.

במדינת ישראל ובמדינות השונות בעולם מצוין היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות בשלישי לחודש דצמבר על מנת לקדם העצמה והבנה כלפי אנשים עם מוגבלות ושיפור התמיכה בהם והכללתם בהיבטי החיים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים והתרבותיים.

לפרוץ כל גבול. צילום: Pexel Pixabay
לפרוץ כל גבול. צילום: Pexel Pixabay

לכבוד היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידע על  אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל בגירים כלומר בני 20 ומעלה וזאת בהתבסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2018 הכולל כ-7,450 ראיונות.

עוד כתבות שאולי יעניינו אותך בנושא:

14% מהישראלים סובלים ממוגבלות תפקודית חמורה

לפי הסקר ל-14% מבני 20 ומעלה שהם מעל 780 אלף איש ישנה מוגבלות תפקודית חמורה – 15% מהנשים ו-13% מהגברים. מן הנתונים המתפרסמים עולה כי שכיחות המוגבלות התפקודית עולה עם הגיל ומגיעה ל-24% בגיל 74-65 (24% מהנשים ו-25% מהגברים) ול-54% בגיל 75 ומעלה (61% מהנשים ו-44% מהגברים).
אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה מוגדר כאדם אשר מתקשה קושי רב, או שכלל אינו יכול לעשות לפחות אחת מהפעולות האלה: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז.
שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, גם משום שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.

מן הסקר עולה כי 9% מהאנשים מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות מדרגות בכלל, (27% מבני 65 ויותר). 5% מתקשים מאוד או שאינם יכולים לזכור או להתרכז בכלל, (8% מבני 65 ומעלה).
3% מתקשים מאוד או שהם לא יכולים להתרחץ או להתלבש בעצמם בכלל, 12% מבני 65 ומעלה.   2.5% מתקשים מאוד בשמיעה או שהם לא שומעים כלל (גם עם מכשיר שמיעה), 9% מבני 65 ומעלה.
2.4% מתקשים מאוד בראייה או שהם לא  רואים כלל (גם עם משקפיים), 8% מבני 65 ומעלה.

השכלה ותעסוקה של בעלי מוגבלות תפקודית חמורה

מן הממצאים עולה כי 48% מבני 64-25 עם מוגבלות הם חסרי תעודת בגרות לעומת 28% מהאנשים ללא מוגבלות. לחמישית מהאנשים עם מוגבלות יש תעודה אקדמית, כלומר ל20% וזאת בהשוואה ל 40% מהאנשים ללא מוגבלות.

מן הנתונים לגבי בני 25 עד 65 בעלי מוגבלויות חמורות עולה כי 52% מהאנשים עם מוגבלות הם מועסקים (81% תעסוקה של אנשים ללא מוגבלות). 45% אינם מצויים בכוח העבודה, לעומת 16% בקרב אנשים ללא מוגבלות. עבודתם של 57% מהמועסקים עם מוגבלות קשורה לתחום לימודיהם . שיעור גבוה פי 2.5 מהם משתכרים שכר נמוך – 30% משתכרים עד 5,000 ש”ח ברוטו בחודש, לעומת 13% מהמועסקים ללא מוגבלות. עוד עולה מהפרסום כי 47% מהמועסקים עם מוגבלות מתקשים (או מתקשים מאוד) לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית, לעומת 27% מהמועסקים ללא מוגבלות. 74% מועסקים במשרה מלאה ואילו -26% מועסקים במשרה חלקית, לעומת 85% ו-15%, בהתאמה בקרב השאר.

נתוני הלמ”ס מלמדים על עוד כי כשליש  מהמועסקים עם מוגבלות חושבים שתפקידם מאפשר קידום בעבודה -30% בהשוואה לשיעור של 50% משאר המועסקים.
26% מהשכירים עם מוגבלות קודמו בעבודתם ב-10 השנים האחרונות, לעומת 41% בקרב שאר המועסקים. השכר של כמחצית מהשכירים עם מוגבלות עלה מאז שהתחילו לעבוד בעבודתם הנוכחית ושכרם של 11% ירד, לעומת 63% ו-5%, בהתאמה בקרב שאר המועסקים.  21% מהמועסקים עם מוגבלות אינם מרוצים מעבודתם ו-50% לא מרוצים מהכנסתם מעבודה זאת בהשוואה ל 12% ו-39%, בהתאמה בקרב מועסקים ללא מוגבלות.