5 הנחיות חזרה לשגרה בצל הקורונה

פורסמו ההנחיות החדשות להקלה רחבת ההיקף בהנחיות הבידוד והסגר עקב נגיף הקורונה. ההנחיות החדשות שהממשלה אישרה בתקנות לשעת חירום יאפשרו את המשך חזרת המשק לפעילות בצל הקורונה. זאת בשים לב לצורך לשמירה על בריאות הציבור. התקנות מבטלות את מגבלת היציאה מהבית מלבד אל המקומות והפעילויות שנאסרו בתקנות.

1. פתיחת קניונים, חדרי כושר, בריכות שחיה, טיפולים לא רפואיים, מלונות

על פי ההנחיות החדשות יפתחו ספריות, שמורות טבע, קניונים, חדרי כושר, בריכות שחיה, טיפולים, מלונות ועוד. לפניכם הפירוט המלא של ההנחיות שאושרו:

1.  כבר מהיום נפתחו פעילויות ועסקים נוספים בהם:

 • ספריות
 • טיפולים (שאינם רפואיים) בגוף האדם
 • רפואה משלימה
 • בית מלון וצימר – אפשרות לפתיחת מלונות וצימרים
 • שמורות טבע, אתרי מורשת וגנים לאומיים, גני חיות וספארי
 • פעלת בריכות שחייה עבור ספורטאים תחרותיים ובריכות טיפוליות.
 • הפעלת הקניונים, השווקים וחדרי הכושר יהיה ביום ה׳, 7 במאי, 2020.

2. פעילות הקניונים בישראל

על פי ההנחיות החדשות שאושרו “מפעיל קניון יחויב בעמידה בכללים לשם שמירה על בריאות הציבור ויחתום על כך באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה, שיועבר להמשך טיפולה של הרשות המקומית. במסגרת הכללים ימונה עובד שיהיה אחראי לביצוע הפעולות לשם שמירה על בריאות הציבור בקניון. יעשה ויסות של כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו אנשים בקניון ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ”ר.

עוד נקבע כי “יוצב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום. תיעשה הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטר בין האנשים בקניון לרבות בתורים. יסומנו מקומות מיועדים לממתינים בתור וכן שלטים לעניין שמירה על מרחק. מפעיל של קניון יקפיד ככל הניתן שלא יהיו במעלית יותר מ-2 אנשים. תיעשה הקפדה על שמירת כללי היגיינה לרבות חיטוי משטחים. בשטחי הקניון יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים. לא תתאפשר ישיבה לצורך אכילה בשטח הקניון.”

3. פתיחת השווקים הקמעונאים לציבור

על פי ההנחיות תאושר פתיחה של שוק קמעונאי לאחר אישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לתנאים הבאים:

 • הרשות המקומית תווסת את כניסת האנשים לשוק, לרבות העובדים ובעלי העסקים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לציבור ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ”ר.
 • הרשות המקומית תקבע ותיישם מנגנון להגבלת מספר השוהים בשוק, וכן תציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.
 • הרשות המקומית תקפיד ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים בשוק רבות בתורים וזאת לשם מניעת צפיפות.
 • יסומנו מקומות המיועדים לתור ויוצב שלט לעניין שמירה על מרחק.
 • תיעשה הקפדה על כללי היגיינה וחיטוי משטחים. בשטחי השוק יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים.
 • הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק ולא תאפשר כניסת אנשים שאינם עוטים מסיכה לשוק.

4. פתיחת ספריות וחנויות. ספורט ימי מותר

עוד על פי ההנחיות נקבע כי:

 • מפעיל ספרייה יחויב בתנאים נוספים הכוללים הצבת מחיצה בדלפק ההשאלה למניעת רסס, והפרדת ספרים שהוחזרו לספרייה למשך 3 ימים.
 • עוד נקבע לגבי חנויות או עסקים לטיפולים לא רפואיים כי המפעיל רשאי להכניס מספר לקוחות ביחס של אדם על כל 15 מ”ר משטח המקום הפתוח ללקוחות, או יחס של 2 אנשים לכל קופה לפי הגבוה מביניהם.
 • ספורט ימי: עוד הוחלט כי למרות האיסור להגיע לחוף הרחצה, מותר מעבר בחוף לצורך פעילות ספורט ימית.
 • בוטלה המגבלה על תפילה במרחק של 500 מטרים ממקום המגורים\עבודה (נותרת מגבלה של 19 אנשים בשעת תפילה במקום פתוח).
 • אירוע ברית מילה: מותר לקיים  ברית מילה בהשתתפות של עד 19 אנשים (במקום 10).
 • במקום ציבורי ובמקום עבודה נקבע כי בבניין של מעל 5 קומות תתאפשר שהייה של חצי מהתפוסה המירבית המותרת במעלית (אפשרות לשהייה של מעבר ל-2 אנשים במעלית).
 • טיפולים פסיכולוגים: נקבע שטיפול נפשי יותר לקיום גם ללא מסיכה, ובלבד שישמר מרחק של 3 מטר בין המטפל למטופל.
 • הפעלת מקוואות – נקבע כי לצד המגבלות הקיימות עד כה (במקווה גברים עד 3 אנשים ובמקווה נשים תוך תיאום הגעה מראש) יהיה נוכח אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות התקנה

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהשמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסיכות הגנה לאף ולפה ושמירה על היגיינה, לשם הבטחת בריאות הציבור והמשך המאבק המשותף בהתפשטות נגיף הקורונה.*

5. מגבלות פתיחת עסקים והכרזת אזור מוגבל

משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה הודיעו כי בכל הנוגע למגבלות בישובים שמרבית תושביהם מוסלמים, הוארכה הוראת השעה עד ליום א׳, 10 במאי, 2020 כך שלא תותר פתיחת חנויות ועסקים בין השעות 19:30 ל- 3:00.  תוקפן של תקנות אלו עד ליום ב׳, 18 במאי, 2020.

עוד נקבע בתקנות שעת חירום (אזור מוגבל) שהארכה של תקנות שעת חירום (אזור מוגבל) עד יום ג׳, 2 ביוני, 2020. במסגרת ההארכה תוכל ועדת השרים שהוקמה לצורך העניין להכריז על יישובים או על חלקים מהם, שבהם אירעה התפרצות של נגיף הקורונה, כ״אזור מוגבל״.

הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה וקידום הליך חקיקה:*

הממשלה החליטה על הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה עד ליום ג׳, 16 ביוני, 2020, או עד להשלמת הליך החקיקה וכניסתו לתוקף. ההחלטה תובא לאישור ועחו”ב.