קואצ’ינג – אימון אישי

קואצ’ינג ע”י מאמן חיצוני-היעיל ביותר

קואצ’ינג ע”י מאמן חיצוני-היעיל ביותר

ממצאי המחקר מצביעים על כך שאימון אישי נתפס כאפקטיבי, בעל קרדיט ואמין יותר מאשר אימון על ידי עמיתים וכן נמצא שקואצ’ר חיצוני נתפס כגורם בעל אמון גבוה יותר, כאפקטיבי וכמסייע יותר לרמת הביצועים בעבודת הצוות בהשוואה לאימון בעזרת עמיתים.

מהן התכונות החשובות למנטור-מאמן ?

מהן התכונות החשובות למנטור-מאמן ?

ממצאי מחקר מצביעים על הגורמים המשמעותיים ביותר לצעירים בעת ההנחייה האישית על ידי המנטור-המאמן: בילוי זמן משותף יחד וביצוע של פעילויות משותפות, בניית תשתית של אמון ונאמנות, המאמן כדמות לדוגמה המעוררת הזדהות , שמירה של המאמן-המנטור איזון בין קרבה לעצמאות המודרך והעצמת המודרך על ידי המאמן.