בדיקת היקף ותוכן שעות לימודי בריאות ורפואה

בתהליך הבחירה במוסד הלימודי המתאים ובמסלול ההכשרה הנכון עבורכם, ללימודים העוסקים הקשורים בתחומי בריאות ורפואה, בחנו לעומק מה הוא היקף ההכשרה בפועל של הקורסים המוצעים לכם בתחום הבריאות, לרבות בתחום הרפואה המשלימה.

לעיתים, מסלולי הלימוד מציעים שעות לימוד פרונטליות, בהיקף מצומצם יותר ממה שמפורסם כהיקף הקורס. כך, מומלץ לשים לב האם סך שעות הקורס כולל שעות הוראה של שיעורים וירטואליים באינטרנט , שיעורי העשרה ותגבור שאינם במסגרת תוכנית ההכשרה הבסיסית, תרגול ושעות פרקטיקום ועוד.

דילוג לתוכן