הישמרו מחשיפה לשמש

עודף חשיפה לקרינת השמש עלולה להוביל לנזקים בריאותיים ובהם למחלת הסרטן. לכן, בעת יציאה לטיול, לשפת הים או בעת טיפול בגינה, חבישת כובע עם שוליים רחבים יכולה לסייע לשמירה על עור הפנים, הצוואר והעיניים הרגישים מפני חשיפה לקרני שמש מזיקות.