חשב את הBMI שלך

BMI – הוא מדד מאסת הגוף הבוחן את היחס בין הגובה לבין המשקל בגוף אדם נורמלי. חישובו הוא חלוקת משקל הגוף (בקילוגרמים) בגובהו של האדם (במטרים) בריבוע.

תת משקל מוגדר כמדד BMI שמתחת ל18.49 . משקל תקין הוא מדדי BMI בין 18.5 לבין 24.99. עודף משקל מוגדר כBMI שבין 25 ל-29.99. השמנת יתר היא כשמדד BMI הוא 30 או יותר. השמנת יתר חולנית היא כשמדד BMI הוא מעל 40.