מניעת תחלואה בזמן ביקור או אשפוז במוסד רפואי

בעת ביקור במוסד רפואי כגון מרפאה, בית חולים פרטי או בית חולים ציבורי, קליניקות פרטיות או קופת חולים  – בבואכם לבקר קרובים המאושפזים או אם אתם מאושפזים או מטופלים במוסד רפואי זה, הקפידו לשמור על היגיינה, לרחוץ ידיים עם סבון או נוזל מחטא לפני אכילה, להשתמש בכיסויי אסלה חד פעמיים, בעת שימוש בשירותים ולהרבות לאוורר את החדר בו אתם מצויים.