שלבו התעמלות וצפייה בטלוויזיה

אם אין לך או לילדך חשק, כוח רצון,  ומספיק זמן פנוי להקדיש לאימון גופני מסודר, ניתן לנצל את זמן הצפייה בטלוויזיה לביצוע פעילות ספורטיבית לא אינטנסיבית כמו ביצוע כפיפות ומתיחות או שימוש בהליכון.