גורמים מרכזיים לסרטן

צריכתם של מוצרי טבק, צריכת אלכוהול, עודף משקל וצריכה מועטה של ירקות ופירות, הם הגורמים המרכזיים לסרטן.