היקף נשירת העור

בכל דקה נושרים כ10,000 חלקיקי עור מגופו של אדם. משקלם הכולל של חלקיקי העור שאדם משיל על הגיעו לגיל 70 מגיע לכ-25 קילוגרמים.