הלשון-חד כיוונית

הלשון שבפינו היא השריר היחידי בגופנו אשר מחובר לגופנו רק מצד אחד.