הצלעות בגופנו

למרבית האנשים יש 12 זוגות של צלעות בגופם. לאחוזים בודדים מהאנשים יש צלע או זוג צלעות נוספות.