חשיבות המים בגופנו

כ-70% מגופו של אדם בוגר מורכבים ממים. מים מרכיבים יותר מ 90% מהדם הזורם בגופנו.