ריבוי השמנת ילדים

עודף משקל בקרב ילדים היא בעיה הולכת ומתרחבת. בשנת 2007 – 22 מיליון ילדים מתחת לגיל 5 בכל העולם, סבלו מעודף משקל – לפי מחקר של ארגון הבריאות העולמי.