כמה ביציות בשימוש?

בשחלותיה של אישה בוגרת מצויות 400,000 ביציות, שמתוכן משתחררות במהלך חייה של האישה רק 300 ביציות.