מהירות אותות עצביים

המהירות בה עוברים האותות במערכת העצבים האנושית הינה בין חצי מטר בשניה ל120 מטרים בשניה.